Synonim alokucja

Lista synonimów do alokucja:


oracja, perora, tyrada, pouczenie, przemówienie

Odmiana słowa alokucja:


alokucja, alokucjach, alokucjami, alokucją, alokucje, alokucję, alokucji, alokucjo, alokucjom, alokucyj

Synonimy do "alokucja" z podziałem na kategorie:


oracja
oracja, perora, tyrada
W naszym słowniku znajduje się 5 synonimów dla słowa: "alokucja". Słowo "alokucja" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy na naszej stronie dzielone są na grupy znaczeniowe. W przypadku słowa "alokucja" w naszej bazie istnieje tylko jedna kategoria. Jeżeli znasz więcej znaczeń, zapraszamy do kontaktu z nami.