1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "pouczenie"

Synonim pouczenie


Synonimy do "pouczenie":


cynk, news, rada, ukaz, gnoma, nakaz, nauka, dekret, lekcja, mandat, morał, nowina, oracja, perora, rozkaz, tyrada, wiedza, zasada, aforyzm, komenda, maksyma, memento, nauczka, notatka, nowinka, przepis, recepta, reguła, szkoła, wieść, wniosek, alokucja, ordynans, wytyczna, wzmianka, dyrektywa, komunikat, konkluzja, pogłoska, polecenie, sentencja, zalecenie, dowództwo, dyspozycja, informacja, instrukcja, wskazówka, podręcznik, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przykazanie, przysłowie, wiadomość, zarządzenie, złota myśl, powiadomienie, zawiadomienie, doświadczenie, poinformowanie, rozporządzenie, zakomunikowanie

Odmiana słowa "pouczenie":


pouczenie, pouczenia, pouczeniach, pouczeniami, pouczeniem, pouczeniom, pouczeniu, pouczeń

Synonimy do "pouczenie" z podziałem na kategorie:


nakaz

nakaz, rozkaz, komenda, ordynans, wytyczna, dyrektywa, polecenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka

perora

perora

cynk

cynk, news, nowina, wiedza, notatka, nowinka, wieść, wzmianka, komunikat, pogłoska, informacja, wiadomość, powiadomienie, zawiadomienie, poinformowanie, zakomunikowanie

rada

rada, nakaz, nauka, przepis, recepta, wytyczna, polecenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, podręcznik

nauka

nauka, lekcja, morał, nauczka, szkoła, doświadczenie

gnoma

gnoma, nauka, lekcja, morał, aforyzm, maksyma, nauczka, wniosek, konkluzja, sentencja, porzekadło, powiedzenie, powiedzonko, przysłowie, złota myśl, doświadczenie

oracja

oracja, perora, tyrada, alokucja

ukaz

ukaz, nakaz, dekret, mandat, rozkaz, komenda, przepis, wytyczna, dyrektywa, polecenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, przykazanie, zarządzenie, rozporządzenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: