Synonim przepis

Lista synonimów do przepis:


rada, ukaz, kanon, model, nakaz, nauka, norma, prawo, taksa, wzór, zakaz, dekret, dewiza, dogmat, kodeks, mandat, metoda, rozkaz, statut, taryfa, ustawa, zasada, zestaw, decyzja, komenda, maksyma, recepta, reguła, schemat, solucja, algorytm, dokument, formuła, paragraf, podstawa, standard, wytyczna, dyrektywa, formułka, imperatyw, kryterium, polecenie, pouczenie, prawidło, receptura, regulacja, regulamin, rezolucja, zalecenie, akt prawny, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, podręcznik, przykazanie, unormowanie, norma prawna, specyfikacja, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, artykuł wiary, rozporządzenie, rozstrzygnięcie, zalecenie odgórne, sposób postępowania

Odmiana słowa przepis:


przepis, przepisach, przepisami, przepisem, przepisie, przepisom, przepisowi, przepisów, przepisu, przepisy

Synonimy do "przepis" z podziałem na kategorie:


prawo
prawo, ustawa, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, rozporządzenie
wzór
wzór, formuła
nakaz
nakaz, imperatyw, prawidło, przykazanie
przepis
recepta, instrukcja, podręcznik, sposób postępowania
norma
norma, recepta, reguła
rozkaz
rozkaz, przykazanie
model
model, metoda, recepta, schemat, solucja, algorytm, instrukcja, sposób postępowania
ukaz
ukaz, nakaz, prawo, dekret, rozkaz, statut, ustawa, regulacja, akt prawny, unormowanie, norma prawna, uregulowanie, zarządzenie, postanowienie, rozporządzenie
rada
rada, nakaz, nauka, recepta, wytyczna, polecenie, pouczenie, zalecenie, dyspozycja, instrukcja, wskazówka, podręcznik
kanon
kanon, dewiza, zasada, maksyma, recepta, reguła, kryterium
W naszym słowniku znajduje się 66 synonimów dla słowa: "przepis". Między innymi: kanon, model, nakaz. Słowo "przepis" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 10 różnych kategorii według znaczeń.