1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "podstawa"

Synonim podstawa


Synonimy do "podstawa":


dno, baza, clou, esej, idea, plan, rama, rola, sens, teza, tło, akcja, detal, dół, grunt, kanon, kanwa, miara, motyw, myśl, norma, prawo, racja, racje, rzecz, sedno, spód, szkic, temat, trzon, wzór, zarys, zrąb, asumpt, ciało, dewiza, dogmat, dowód, geneza, istota, motywy, natura, osnowa, pewnik, posada, powód, rdzeń, smutek, sprawa, wymóg, wątek, zasada, cokół, element, esencja, fabuła, funkcja, intryga, korzeń, maksyma, materia, meritum, minimum, pobudka, podpora, poligon, projekt, przepis, reguła, schemat, sposób, treść, warunki, wzgląd, aksjomat, depresja, głębia, korzenie, podkład, postulat, probierz, rudyment, substrat, surowiec, szkielet, tworzywo, wytyczna, zarzewie, zeznanie, związek, charakter, filozofia, fundament, imperatyw, koncepcja, kryterium, materiał, metabolit, motywacja, początek, podnóże, podwalina, podłoże, postument, prawidło, przedmiot, przyczyna, regulamin, składnik, zalążek, źródło, genealogia, piedestał, podejście, ponurość, przyczynek, rozumienie, sprawdzian, substancja, szczegół, wskazówka, wydźwięk, wyznacznik, zapowiedź, konstrukcja, obramowanie, pierwiastek, przesłanie, przesłanka, zagadnienie, założenie, zdołowanie, środowisko, argumentacja, determinanta, kwintesencja, problematyka, półprodukt, streszczenie, umotywowanie, uzasadnienie, oczywistość, artykuł wiary, przygnębienie, punkt wyjścia, spiritus movens, czynnik sprawczy, punkt sytuacyjny, dołek psychiczny, przebieg wydarzeń

Odmiana słowa "podstawa":


podstawa, podstaw, podstawach, podstawami, podstawą, podstawę, podstawie, podstawo, podstawom, podstawy

Synonimy do "podstawa" z podziałem na kategorie:


baza

baza, posada, rudyment, substrat, tworzywo, fundament, podwalina, podłoże, substancja

cokół

cokół, postument, piedestał

trzon

trzon, istota

kanwa

kanwa, szkic, zarys, zrąb, osnowa, schemat, szkielet

podstawa

przesłanka

motyw

motyw, racje, motywacja, argumentacja, umotywowanie, uzasadnienie

dno

dno, tło, dół, spód, smutek, depresja, głębia, ponurość, zdołowanie, przygnębienie, dołek psychiczny

idea

idea, zasada, sposób, filozofia, koncepcja, podejście, rozumienie, założenie

clou

clou, rola, sens, rzecz, sedno, trzon, istota, natura, sprawa, esencja, funkcja, meritum, treść, charakter, przedmiot, wydźwięk, przesłanie, kwintesencja

tło

tło, kanwa, zarys, zrąb, motywy, osnowa, schemat, szkielet

geneza

geneza, korzenie, zarzewie, początek, zalążek, źródło, genealogia, przyczynek, pierwiastek

miara

miara, wzór, reguła, probierz, kryterium, sprawdzian, wyznacznik

minimum

minimum

dowód

dowód, pewnik, zeznanie, fundament, oczywistość, punkt wyjścia

akcja

akcja, kanwa, szkic, zarys, zrąb, motywy, osnowa, fabuła, intryga, poligon, schemat, treść, szkielet, punkt sytuacyjny, przebieg wydarzeń

pewnik

pewnik, aksjomat, postulat, fundament, oczywistość, punkt wyjścia

detal

detal, motyw, myśl, temat, rdzeń, wątek, element, korzeń, materia, treść, substrat, składnik, źródło, szczegół, pierwiastek, zagadnienie, problematyka

sens

sens, motyw, racja, powód, pobudka, korzenie, podłoże, przyczyna, źródło, determinanta, uzasadnienie, czynnik sprawczy

racja

racja, asumpt, wymóg, kryterium, wskazówka, przesłanka, założenie

norma

norma, prawo, zasada, przepis, reguła, wytyczna, prawidło, regulamin

zarys

zarys, zrąb, projekt, schemat, szkielet

ciało

ciało, rudyment, substrat, surowiec, tworzywo, związek, metabolit, podwalina, podłoże, substancja

esej

esej, plan, kanwa, motyw, szkic, zarys, zrąb, osnowa, schemat, szkielet, zapowiedź, streszczenie

rama

rama, kanwa, motyw, szkic, zarys, zrąb, osnowa, schemat, szkielet, konstrukcja, obramowanie

kanon

kanon, norma, prawo, dewiza, dogmat, zasada, maksyma, przepis, reguła, wytyczna, imperatyw, prawidło, artykuł wiary

powód

powód, podłoże, przyczyna, źródło, przyczynek, czynnik sprawczy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: