1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "racja"

Synonim racja


Synonimy do "racja":


ba, no, ano, tak, clou, dola, rola, sens, wsad, dawka, grant, kwant, motyw, sedno, asumpt, doping, dowód, geneza, impuls, istota, napęd, no tak, obrona, owszem, partia, porcja, powód, prawda, wymowa, wymóg, zaiste, ano tak, bodziec, deputat, donacja, dotacja, esencja, frakcja, ilość, meritum, pobudka, potrawa, treść, udział, wzgląd, alokacja, argument, część, dokument, dopłata, działka, korzenie, podnieta, podstawa, zaliczka, darowizna, konotacja, kryterium, motywacja, naprawdę, otóż to, początek, podłoże, przyczyna, subsydium, subwencja, słusznie, to prawda, w istocie, właśnie, znaczenie, źródło, celowość, co więcej, dokładnie, faktycznie, mało tego, naturalnie, przydział, przyznanie, trafność, wskazówka, wydźwięk, asygnowanie, legalność, oczywiście, przesłanie, przesłanka, rzecz jasna, założenie, determinanta, kwintesencja, nawet lepiej, słuszność, uzasadnienie, wyjaśnienie, potwierdzenie, przeznaczenie, przydzielenie, rzeczywiście, powiem więcej, rozmieszczenie, w rzeczy samej, wytłumaczenie, właściwość, zarezerwowanie, jak najbardziej, odpowiedniość, prawidłowość, spiritus movens, więcej jeszcze, czynnik sprawczy, praworządność, sprawiedliwość, w gruncie rzeczy, ma się rozumieć, nie dość na tym, przyznane środki, trafienie w sedno, usprawiedliwienie, ściśle mówiąc, uzasadniony powód

Odmiana słowa "racja":


racja, racjach, racjami, racją, racje, rację, racji, racjo, racjom, racyj

Synonimy do "racja" z podziałem na kategorie:


racja

porcja, działka, przydział

tak

tak, owszem, otóż to, właśnie, naturalnie, oczywiście

dola

dola, działka, przydział

motyw

motyw, asumpt, doping, impuls, napęd, powód, bodziec, wzgląd, podnieta, przyczyna, determinanta, uzasadnienie, czynnik sprawczy

ba

ba, no, tak, no tak, owszem, zaiste, ano tak, naprawdę, otóż to, w istocie, właśnie, co więcej, faktycznie, mało tego, naturalnie, oczywiście, rzecz jasna, nawet lepiej, rzeczywiście, powiem więcej, w rzeczy samej, jak najbardziej, więcej jeszcze, w gruncie rzeczy, ma się rozumieć, nie dość na tym, ściśle mówiąc

sens

sens, motyw, powód, pobudka, korzenie, podstawa, podłoże, przyczyna, źródło, determinanta, uzasadnienie, czynnik sprawczy

grant

grant, porcja, donacja, dotacja, alokacja, dopłata, działka, darowizna, subsydium, subwencja, przydział, przyznanie, asygnowanie, przeznaczenie, przydzielenie, rozmieszczenie, zarezerwowanie, przyznane środki

clou

clou, rola, sens, sedno, istota, wymowa, esencja, meritum, treść, konotacja, znaczenie, celowość, wydźwięk, przesłanie, kwintesencja

no

no, ano, tak, owszem, naprawdę, w istocie, właśnie, faktycznie, oczywiście, rzeczywiście, w rzeczy samej
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: