1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "wymowa"

Synonim wymowa


Synonimy do "wymowa":


mir, clou, echo, idea, mowa, rola, sens, waga, klasa, racja, ranga, sedno, akcent, dykcja, estyma, format, istota, powaga, sława, wpływ, esencja, funkcja, meritum, treść, uznanie, prestiż, prozodia, retoryka, splendor, szacunek, autorytet, gadulstwo, intonacja, konotacja, znaczenie, celowość, dar słowa, elokwencja, oratorstwo, poważanie, ważność, wielkość, wydźwięk, artykulacja, istotność, przesłanie, wokalizacja, kwintesencja, doniosłość, krasomówstwo, sztuka wymowy, wielomówność, sztuka mówienia, sposób mówienia

Odmiana słowa "wymowa":


wymowa, wymowach, wymowami, wymową, wymowę, wymowie, wymowo, wymowom, wymowy, wymów

Synonimy do "wymowa" z podziałem na kategorie:


mowa

mowa, dykcja, artykulacja, wokalizacja, sposób mówienia

wymowa

retoryka, dar słowa, elokwencja, oratorstwo, krasomówstwo, sztuka wymowy, sztuka mówienia

rola

rola, sens, istota, znaczenie, wydźwięk, przesłanie

akcent

akcent, prozodia, intonacja

dykcja

dykcja, artykulacja, wokalizacja, sposób mówienia

idea

idea, sens, istota, funkcja, znaczenie, wydźwięk, przesłanie

clou

clou, rola, sens, racja, sedno, istota, esencja, meritum, treść, konotacja, znaczenie, celowość, wydźwięk, przesłanie, kwintesencja

echo

echo, rola, sens, istota, funkcja, znaczenie, wydźwięk, przesłanie

mir

mir, rola, waga, klasa, ranga, estyma, format, powaga, sława, wpływ, funkcja, uznanie, prestiż, splendor, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, ważność, wielkość, wydźwięk, istotność, doniosłość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: