Synonim sedno

Lista synonimów do sedno:


clou, idea, rola, sens, akcja, motyw, myśl, racja, rzecz, temat, trzon, istota, jądro, natura, osnowa, rdzeń, sprawa, szczyt, wymowa, wątek, apogeum, esencja, fabuła, funkcja, meritum, przekaz, synteza, treść, kościec, podstawa, charakter, ekstremum, konotacja, przedmiot, znaczenie, celowość, informacja, kulminacja, wydźwięk, pierwiastek, przesłanie, zawartość, kwintesencja, problematyka, zwieńczenie, istota rzeczy, punkt centralny, przebieg wydarzeń, punkt kulminacyjny

Odmiana słowa sedno:


sedno, sedn, sedna, sednach, sednami, sednem, sednie, sednom, sednu

Synonimy do "sedno" z podziałem na kategorie:


clou
clou, sens, istota, esencja, meritum, treść, kwintesencja
sedno
jądro, rdzeń, kościec, istota rzeczy
sens
sens, akcja, motyw, myśl, temat, osnowa, wątek, fabuła, przekaz, treść, przedmiot, znaczenie, informacja, zawartość, problematyka, przebieg wydarzeń
W naszym słowniku znajduje się 49 synonimów dla słowa: "sedno". Między innymi: rola, sens, akcja. Słowo "sedno" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 3 różne kategorie według znaczeń.