1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "idea"

Synonim idea


Synonimy do "idea":


cel, clou, plan, pęd, sens, teza, credo, dobro, miano, motto, motyw, myśl, nazwa, norma, prawo, rozum, rzecz, sedno, szkic, telos, temat, wizja, wynik, zarys, aspekt, asumpt, dewiza, doping, fortel, frazes, hasło, impuls, istota, jaźń, jądro, metoda, napęd, odruch, oferta, pochop, rdzeń, slogan, sprawa, szwung, teoria, termin, umysł, wersja, wybieg, wymowa, zaduma, zamiar, zasada, bodziec, domysł, esencja, funkcja, ideały, koncept, kwestia, maksyma, materia, meritum, namysł, petycja, pobudka, pomysł, postawa, program, projekt, reguła, schemat, solucja, sposób, sygnał, synteza, treść, ujęcie, wariant, warunek, wniosek, zamysł, algorytm, asumpcja, hipoteza, intencja, konspekt, kościec, podnieta, podstawa, pojęcie, postulat, rezultat, rozkład, sugestia, wyjście, wytyczna, zachęta, aspiracja, dążenie, filozofia, kategoria, koncepcja, medytacja, myślenie, prawidło, przedmiot, refleksja, strategia, supozycja, wartość, znaczenie, biznesplan, inicjatywa, kalkulacja, podejście, pragnienie, presumpcja, propozycja, przeczucie, realizacja, rozumienie, scenariusz, wydźwięk, zapowiedź, domniemanie, harmonogram, konstrukcja, natchnienie, podejrzenie, przekonania, przesłanie, przesłanka, rozważanie, zagadnienie, zamierzenie, założenie, kwintesencja, rozwiązanie, wnioskowanie, istota rzeczy, postanowienie, przemyślenie, zastanowienie, świadomość, działalność, przypuszczenie, charakterystyka, środek do celu, myśl przewodnia, rozstrzygnięcie, przedsięwzięcie

Odmiana słowa "idea":


idea, ideach, ideami, ideą, idee, ideę, idei, ideo, ideom

Synonimy do "idea" z podziałem na kategorie:


idea

myśl, impuls, pomysł, projekt, inicjatywa, propozycja, przedsięwzięcie

cel

cel, plan, zamiar, pomysł, program, projekt, zamysł, koncepcja, inicjatywa

clou

clou, sens, sedno, istota, jądro, rdzeń, esencja, meritum, synteza, treść, kościec, kwintesencja, istota rzeczy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: