1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "bogactwo"

Synonim bogactwo


Synonimy do "bogactwo":


gama, grad, masa, pula, sort, blask, dobra, dużo, góra, lenno, najem, obraz, pompa, seria, sporo, szych, tłum, widok, wiele, wysyp, arenda, deszcz, feeria, gloria, kraina, krocie, luksus, mrowie, multum, paleta, podaż, wybór, wygoda, zakres, zasób, zbytek, ajencja, blichtr, chwała, dorobek, fortuna, komfort, nadmiar, pejzaż, posesja, przesyt, urodzaj, wykwint, wynajem, zastęp, arsenał, bez liku, dobrobyt, dostatek, majątek, mnóstwo, niemało, od groma, panorama, przepych, przerost, spektrum, splendor, wachlarz, włość, bujność, dziedzina, hojność, krajobraz, mnogość, pluralizm, repertuar, sortyment, wielość, zaszczyty, asortyment, dzierżawa, obfitość, posiadanie, powodzenie, prosperity, wielkość, żyzność, co niemiara, kalejdoskop, własność, zasobność, jaskrawość, majętność, okazałość, rozmaitość, urozmaicenie, wystawność, zamożność, świetność, pomyślność, posiadłość, rozpiętość, rozrzutność, treściwość, urodzajność, wielorakość, wybujałość, wyrazistość, zatrzęsienie, nieruchomość, pełna garść, wspaniałość, stan majątkowy, stan materialny, zróżnicowanie, majątek ziemski, dobra koniunktura, do licha i trochę, wystarczająca ilość

Odmiana słowa "bogactwo":


bogactwo, bogactw, bogactwa, bogactwach, bogactwami, bogactwem, bogactwie, bogactwom, bogactwu

Synonimy do "bogactwo" z podziałem na kategorie:


gama

gama, paleta, arsenał, panorama, mnogość, repertuar

blask

blask, krocie, fortuna, majątek, zaszczyty, powodzenie, żyzność, treściwość, wspaniałość

bogactwo

przepych, zasobność, majętność, zamożność

krocie

krocie, luksus, zbytek, fortuna, dobrobyt, dostatek, majątek, przepych, obfitość, zasobność, majętność, wystawność, zamożność

feeria

feeria, dostatek, przepych, bujność, wielość

fortuna

fortuna, dobrobyt, dostatek, majątek, obfitość, zasobność, majętność

masa

masa, dużo, sporo, wiele, krocie, mrowie, multum, fortuna, bez liku, majątek, mnóstwo, niemało, od groma, co niemiara, do licha i trochę

dorobek

dorobek, fortuna, dobrobyt, dostatek, majątek, zasobność, majętność, zamożność

dobra

dobra, lenno, najem, arenda, kraina, ajencja, fortuna, posesja, wynajem, dobrobyt, majątek, przepych, włość, dziedzina, dzierżawa, własność, majętność, posiadłość, nieruchomość, stan majątkowy, stan materialny, majątek ziemski

grad

grad, masa, góra, seria, wysyp, deszcz, feeria, fortuna, dobrobyt, dostatek, majątek, mnóstwo, przepych, bujność, hojność, wielość, obfitość, zasobność, majętność, rozrzutność, zatrzęsienie, pełna garść

pompa

pompa, szych, feeria, luksus, wygoda, zbytek, blichtr, fortuna, komfort, wykwint, dobrobyt, dostatek, majątek, przepych, splendor, bujność, wielość, obfitość, zasobność, majętność, okazałość, wystawność, świetność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: