1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zakres"

Synonim zakres


Synonimy do "zakres":


cel, ton, typ, gama, kres, masa, meta, niwa, pole, pula, ramy, rola, styl, brzeg, finis, forma, gleba, grunt, klasa, limit, linia, miara, numer, próg, ranga, rewir, rzecz, rząd, sfera, skala, skraj, teren, zenit, aspekt, domena, dział, finał, finisz, format, istota, koniec, kontur, liczba, natura, obręb, obszar, obwód, paleta, poziom, profil, pułap, rąbek, sekcja, strefa, szczyt, wymiar, zasady, bariera, branża, funkcja, granica, granice, ilość, interes, kaliber, kraniec, maniera, odcinek, parapet, postać, pozycja, rejestr, rozmiar, rozrzut, warunek, wolumen, wygląd, zasięg, arsenał, bogactwo, część, diapazon, gałąź, horyzont, kierunek, kształt, margines, obrzeże, schyłek, spektrum, stopień, szczebel, wachlarz, amplituda, charakter, denotacja, dziedzina, ekstensja, kategoria, krawędź, nasilenie, średnica, asortyment, dyscyplina, końcówka, królestwo, obowiązek, przedział, przeszkoda, restrykcja, wielkość, wysokość, kalejdoskop, kontynuacja, natężenie, nawiązanie, objętość, permanencja, szerokość, zamknięcie, ziemia orna, kropka nad i, nacechowanie, ograniczenie, płaszczyzna, rozmaitość, rozszerzenie, zakończenie, zwieńczenie, rozpiętość, wielorakość, zaawansowanie, zastrzeżenie, intensywność, przedłużenie, rozciągniecie, ziemia uprawna, rozciągnięcie, rozciągłość, zainteresowanie, zróżnicowanie, różnorodność, miejsce graniczne, zakres działania, zmniejszenie znaczenia

Odmiana słowa "zakres":


zakres, zakresach, zakresami, zakresem, zakresie, zakresom, zakresowi, zakresów, zakresu, zakresy

Synonimy do "zakres" z podziałem na kategorie:


pole

pole, sfera, aspekt, obręb, odcinek, zasięg, dziedzina, dyscyplina

profil

profil, kierunek, charakter

zakres

denotacja, ekstensja

limit

limit, ograniczenie

miara

miara, skala, rozmiar, wielkość

niwa

niwa, obszar, zakres działania

skala

skala

styl

styl, forma, istota, natura, profil, funkcja, maniera, postać, wygląd, kierunek, kształt, charakter

ton

ton, skala, rejestr, diapazon, amplituda, rozpiętość

typ

typ, gama, skala, poziom, granice, kaliber, rozmiar, rozrzut, zasięg, diapazon, horyzont, spektrum, stopień, wachlarz, amplituda, nasilenie, przedział, wielkość, natężenie, rozpiętość, intensywność, różnorodność

gama

gama, pula, paleta, arsenał, bogactwo, spektrum, wachlarz, asortyment, rozmaitość, wielorakość

brzeg

brzeg, limit, próg, skraj, kontur, obwód, pułap, bariera, granica, kraniec, obrzeże, krawędź, ograniczenie

kres

kres, meta, brzeg, finis, limit, próg, skraj, zenit, finał, finisz, koniec, kontur, obwód, pułap, rąbek, szczyt, granica, kraniec, zasięg, margines, obrzeże, schyłek, krawędź, końcówka, zamknięcie, kropka nad i, ograniczenie, zakończenie, zwieńczenie, miejsce graniczne

obręb

obręb, zasięg

linia

linia, profil, charakter, nacechowanie

ramy

ramy, zasady, zasięg

obszar

obszar, rozmiar, zasięg, rozszerzenie, przedłużenie, rozciągłość

klasa

klasa, linia, ranga, rząd, skala, poziom, pułap, strefa, pozycja, zasięg, stopień, szczebel, kategoria

cel

cel, rzecz, dział, interes, dziedzina, obowiązek, zainteresowanie

masa

masa, miara, numer, skala, format, liczba, wymiar, ilość, kaliber, rozmiar, wolumen, stopień, amplituda, średnica, wielkość, wysokość, objętość, szerokość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: