1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "kierunek"

Synonim kierunek


Synonimy do "kierunek":


tok, tor, bieg, kres, kurs, moda, niwa, nurt, pole, pora, ramy, ruch, styl, ciąg, droga, forma, grupa, limit, opcja, potok, próg, prąd, punkt, sfera, skala, szlak, trakt, trasa, trend, zenit, istota, natura, obręb, obszar, proces, profil, pułap, strona, szczyt, wymiar, zakres, branża, funkcja, granica, maniera, miejsce, odcinek, odpływ, postać, rozmiar, rozwój, sposób, szkoła, wygląd, zasięg, bieżnia, kształt, przebieg, charakter, dziedzina, przypływ, strumień, tendencja, ścieżka, dyscyplina, gościniec, inklinacja, orientacja, wielkość, dążność, kolejność, nacechowanie, nakierowanie, ograniczenie, skłonność, specjalizacja, specjalność, rozciągłość, linia postępowania

Odmiana słowa "kierunek":


kierunek, kierunkach, kierunkami, kierunki, kierunkiem, kierunkom, kierunkowi, kierunków, kierunku

Synonimy do "kierunek" z podziałem na kategorie:


bieg

bieg, nurt, ruch, styl, prąd, trend

profil

profil, zakres, charakter

kierunek

nakierowanie

strona

strona

trend

trend, tendencja

styl

styl, forma, istota, natura, profil, zakres, funkcja, maniera, postać, wygląd, kształt, charakter

kurs

kurs, charakter

nurt

nurt, styl, prąd, trend

tor

tor, kurs, szlak, trasa, strona

pora

pora, ruch, styl, grupa, opcja, prąd, trend, szkoła, orientacja

branża

branża, tendencja, skłonność, specjalizacja, specjalność

szlak

szlak

moda

moda, trend, tendencja, inklinacja, dążność, skłonność

tok

tok, tor, bieg, kurs, nurt, ciąg, szlak, trakt, proces, rozwój, sposób, przebieg, kolejność

kres

kres, niwa, pole, ramy, limit, próg, sfera, skala, zenit, obręb, obszar, profil, pułap, szczyt, wymiar, zakres, granica, odcinek, rozmiar, zasięg, charakter, dziedzina, dyscyplina, wielkość, nacechowanie, ograniczenie, rozciągłość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: