1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "skala"

Synonim skala


Synonimy do "skala":


mir, ton, typ, etap, faza, gama, kres, masa, niwa, pole, ramy, stan, waga, awans, forma, grupa, klasa, limit, linia, miara, model, numer, próg, ranga, rząd, sfera, stopa, zenit, estyma, format, liczba, obręb, obszar, powaga, poziom, profil, pułap, rodzaj, strefa, szczyt, wersja, wpływ, wymiar, zakres, gatunek, granica, granice, ilość, kaliber, odcinek, odmiana, postęp, pozycja, progres, rejestr, rozmiar, rozrzut, rozwój, stadium, wariant, wolumen, zasięg, ciężar, diapazon, horyzont, jakość, kierunek, prestiż, spektrum, stopień, szacunek, szczebel, wachlarz, amplituda, autorytet, charakter, dziedzina, kategoria, nasilenie, progresja, rozbudowa, znaczenie, średnica, dyscyplina, odchylenie, podziałka, poważanie, przedział, ważność, wielkość, wysokość, istotność, natężenie, objętość, szerokość, nacechowanie, ograniczenie, doniosłość, rozpiętość, zaawansowanie, intensywność, przyspieszenie, rozciągłość, różnorodność

Odmiana słowa "skala":


skala, skal, skalach, skalami, skalą, skale, skalę, skali, skalo, skalom

Synonimy do "skala" z podziałem na kategorie:


miara

miara, zakres, rozmiar, wielkość

skala

podziałka

ton

ton, zakres, rejestr, diapazon, amplituda, rozpiętość

typ

typ, gama, poziom, zakres, granice, kaliber, rozmiar, rozrzut, zasięg, diapazon, horyzont, spektrum, stopień, wachlarz, amplituda, nasilenie, przedział, wielkość, natężenie, rozpiętość, intensywność, różnorodność

stan

stan, forma, klasa, ranga, rząd, stopa, poziom, pułap, stopień, szczebel, autorytet, kategoria, znaczenie, wielkość

kres

kres, limit, próg, ranga, rząd, zenit, poziom, pułap, szczyt, zakres, granica, zasięg, stopień, szczebel, kategoria, ograniczenie, zaawansowanie

mir

mir, stan, waga, ranga, rząd, estyma, pułap, pozycja, prestiż, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość

klasa

klasa, linia, ranga, rząd, poziom, pułap, strefa, zakres, pozycja, zasięg, stopień, szczebel, kategoria

rząd

rząd, poziom

etap

etap, faza, stan, klasa, rząd, stopa, poziom, pułap, stadium, stopień, szczebel, kategoria, zaawansowanie, intensywność

ranga

ranga, rząd, poziom, pułap, stopień, szczebel, kategoria, zaawansowanie

waga

waga, ranga, powaga, wpływ, ciężar, prestiż, znaczenie, ważność, istotność, doniosłość

masa

masa, miara, numer, format, liczba, wymiar, zakres, ilość, kaliber, rozmiar, wolumen, stopień, amplituda, średnica, wielkość, wysokość, objętość, szerokość

awans

awans, ranga, rząd, poziom, pułap, postęp, progres, rozwój, stopień, szczebel, kategoria, progresja, rozbudowa, zaawansowanie, przyspieszenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: