1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "powaga"

Synonim powaga


Synonimy do "powaga":


mir, duma, kult, rola, waga, honor, hołd, imię, klasa, marka, patos, ranga, salut, skala, uwaga, estyma, format, koturn, opieka, opinia, podziw, renoma, sława, troska, ukłon, wpływ, wymowa, atencja, cześć, funkcja, pietyzm, pokłon, pozycja, respekt, spokój, uznanie, wpływy, wzgląd, zachwyt, adoracja, baczenie, ciężar, majestat, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, względy, admiracja, autorytet, godność, reputacja, uważanie, znaczenie, opanowanie, poważanie, rewerencja, stanowisko, ważność, wielkość, wydźwięk, dobre imię, istotność, uszanowanie, uwielbienie, dostojność, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, rzetelność, doniosłość, dostojeństwo, koturnowość, nabożeństwo, wzniosłość, miarodajność, oddanie honoru, patetyczność, podniosłość, wiarygodność, czołobitność, prawdomówność, podporządkowanie, arystokratyczność, zgodność z rzeczywistością

Odmiana słowa "powaga":


powaga, powadze, powag, powagach, powagami, powagą, powagę, powagi, powago, powagom

Synonimy do "powaga" z podziałem na kategorie:


mir

mir, estyma, atencja, cześć, respekt, uznanie, szacunek, względy, uważanie, poważanie, uszanowanie

powaga

majestat, dostojeństwo

waga

waga, ważność

duma

duma, honor, cześć, godność, poważanie, dobre imię

patos

patos, koturn, koturnowość, patetyczność, podniosłość

imię

imię, marka, opinia, renoma, sława, reputacja, stanowisko
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: