1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "uznanie"

Synonim uznanie


Synonimy do "uznanie":


mir, duma, fama, kult, nimb, rola, waga, wola, brawo, honor, hołd, klasa, marka, ocena, ranga, salut, uwaga, zgoda, aplauz, chluba, estyma, format, furora, gloria, opieka, opinia, ozdoba, podziw, powaga, renoma, sukces, sława, troska, ukłon, wpływ, wymowa, atencja, aureola, chwała, cześć, decyzja, euforia, funkcja, pietyzm, poklask, pokłon, pozycja, respekt, wzgląd, zachwyt, adoracja, aprobata, baczenie, majestat, nazwisko, poparcie, posłuch, prestiż, rozgłos, splendor, szacunek, wsparcie, względy, wzięcie, zaszczyt, admiracja, afirmacja, autorytet, entuzjazm, godność, pochwała, reputacja, uważanie, zdumienie, znaczenie, akceptacja, poważanie, powodzenie, pozwolenie, przyjęcie, rewerencja, uniesienie, ważność, wielkość, wydźwięk, zezwolenie, istotność, oczarowanie, uszanowanie, uwielbienie, wziętość, namaszczenie, poszanowanie, pozdrowienie, przyzwolenie, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, popularność, potwierdzenie, umożliwienie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, oddanie honoru, czołobitność, okrzyki radości, podporządkowanie

Odmiana słowa "uznanie":


uznanie, uznania, uznaniach, uznaniami, uznaniem, uznaniom, uznaniu, uznań

Synonimy do "uznanie" z podziałem na kategorie:


aplauz

aplauz, poklask, zachwyt

mir

mir, estyma, powaga, atencja, cześć, respekt, szacunek, względy, uważanie, poważanie, uszanowanie

wola

wola, decyzja

uznanie

wzięcie, powodzenie, wziętość, popularność

zgoda

zgoda, aprobata, afirmacja, pochwała, akceptacja, potwierdzenie

brawo

brawo, aplauz, podziw, poklask, zachwyt, aprobata, zdumienie, okrzyki radości

duma

duma, nimb, honor, hołd, chluba, gloria, ozdoba, renoma, sława, aureola, chwała, cześć, rozgłos, splendor, zaszczyt

marka

marka, opinia, renoma, reputacja

hołd

hołd, estyma, podziw, poklask, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, oczarowanie, uwielbienie, nabożeństwo, czołobitność

sukces

sukces, wzięcie, powodzenie

estyma

estyma, respekt, posłuch, szacunek, poszanowanie

fama

fama, nimb, gloria, opinia, renoma, sława, rozgłos, reputacja

renoma

renoma, rozgłos, wzięcie, powodzenie, wziętość, popularność

kult

kult, hołd, aplauz, podziw, cześć, euforia, poklask, zachwyt, adoracja, szacunek, admiracja, entuzjazm, uniesienie, uwielbienie, czołobitność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: