Synonim honor

Lista synonimów do honor:


buta, duma, laur, nimb, hołd, pycha, chluba, estyma, gloria, opinia, ozdoba, powaga, renoma, sława, tytuł, urząd, ambicja, aureola, chwała, cześć, funkcja, nagroda, uznanie, prestiż, rozgłos, splendor, zaszczyt, zasługa, godność, hardość, reputacja, zadufanie, poważanie, stanowisko, dobre imię, wyniosłość, wyróżnienie, niepokorność, poczucie własnej godności

Odmiana słowa honor:


honor, honorach, honorami, honorem, honorom, honorowi, honorów, honoru, honory, honorze

Synonimy do "honor" z podziałem na kategorie:


duma
duma, ambicja, poczucie własnej godności
honor
chwała, splendor, zaszczyt
buta
buta, duma, pycha, ambicja, godność, hardość, zadufanie, dobre imię, wyniosłość, niepokorność
laur
laur, chwała, nagroda, splendor, zaszczyt, wyróżnienie
W naszym słowniku znajduje się 39 synonimów dla słowa: "honor". Między innymi: laur, nimb, hołd. Słowo "honor" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 4 różne kategorie według znaczeń.