1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "opinia"

Synonim opinia


Synonimy do "opinia":


fama, gust, nimb, rola, sąd, głos, honor, imię, marka, ocena, osąd, ranga, rozum, siła, uwaga, wiara, wyrok, gloria, powaga, raport, renoma, status, sława, wiedza, wycena, wyniki, zdanie, decyzja, krytyka, miejsce, pogląd, postawa, pozycja, referat, relacja, rewizja, uznanie, werdykt, zasięg, cenzurka, diagnoza, jakość, kontrola, pojęcie, prestiż, rozgłos, stosunek, szacunek, taksacja, uchwała, ufność, zaufanie, autorytet, ewaluacja, ewaluacje, inspekcja, komentarz, lustracja, mniemanie, notowania, przegląd, reputacja, wartość, wizytacja, znaczenie, oględziny, orzeczenie, podejście, protokół, przeczucie, referencje, spojrzenie, stanowisko, upodobanie, ważność, wypowiedź, dobre imię, doniesienie, nastawienie, odniesienie, oszacowanie, otaksowanie, preferencja, przekonanie, sprawdzenie, weryfikacja, zawierzenie, zestawienie, sprawozdanie, stwierdzenie, usposobienie, wyobrażenie, wystąpienie, zapatrywanie, popularność, potwierdzenie, zatwierdzenie, punkt widzenia, skontrolowanie, zachowanie się, przeświadczenie, rozstrzygnięcie, operat szacunkowy, ustosunkowanie się, świadectwo z pracy

Odmiana słowa "opinia":


opinia, opiniach, opiniami, opinią, opinie, opinię, opinii, opinij, opinio, opiniom

Synonimy do "opinia" z podziałem na kategorie:


sąd

sąd, głos, zdanie

imię

imię, sława, reputacja

opinia

referencje, świadectwo z pracy

wyrok

wyrok, werdykt

ocena

ocena, zdanie, cenzurka

honor

honor, renoma, sława, rozgłos, reputacja, dobre imię

głos

głos, wypowiedź, stwierdzenie, wystąpienie

uwaga

uwaga, komentarz

marka

marka, renoma, uznanie, reputacja

rola

rola, ocena, ranga, siła, status, wyniki, miejsce, pozycja, zasięg, jakość, prestiż, autorytet, notowania, wartość, znaczenie, ważność, popularność

fama

fama, nimb, gloria, renoma, sława, uznanie, rozgłos, reputacja

osąd

osąd, wyrok, zdanie, decyzja, werdykt, uchwała, rozstrzygnięcie

gust

gust, sąd, głos, osąd, rozum, zdanie, pogląd, pojęcie, stosunek, mniemanie, stanowisko, przekonanie, przeświadczenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: