1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zestawienie"

Synonim zestawienie


Synonimy do "zestawienie":


rys, akta, cynk, menu, plan, spis, szyk, ciąg, donos, fuzja, grupa, linia, lista, obrys, saldo, seria, splot, szkic, wykaz, zarys, zrost, bilans, biling, indeks, kontur, niuans, oferta, opinia, pakiet, paleta, raport, resume, skrót, system, szereg, układ, więź, wyniki, zbiór, zestaw, zlepek, agregat, billing, delacja, dossier, katalog, kruczek, macierz, matryca, mozaika, odcień, projekt, ranking, referat, rejestr, relacja, rodzina, szkoła, tablica, wyciąg, abstrakt, analogia, garnitur, kolekcja, kompozyt, konspekt, kształt, meldunek, paralela, podział, remanent, rozkład, résumé, scalenie, skupisko, spawanie, spojenie, spójnia, stosunek, wachlarz, zespół, związek, aglomerat, antologia, asocjacja, ewidencja, inwentarz, kartoteka, komentarz, komunikat, korelacja, krawędź, mieszanka, porządek, przegląd, sekwencja, skażenie, skorowidz, specyfika, struktura, asortyment, bliskość, demarkacja, informator, kombinacja, komparacja, kompilacja, kompozycja, mieszanina, protokół, reasumpcja, skręcenie, statystyka, ustawienie, ułożenie, wyliczenie, zapowiedź, zbiorówka, zespawanie, zespolenie, zgodność, złożenie, denuncjacja, doniesienie, konglomerat, konstelacja, odniesienie, porównanie, powiązanie, skojarzenie, taryfikacja, zakapowanie, zlanie się, złączenie, konfiguracja, konfrontacja, konsolidacja, kontaminacja, podsumowanie, połączenie, rozstawienie, rozłożenie, specyfikacja, sprawozdanie, streszczenie, subtelność, zbiorowość, łączność, dane liczbowe, dyferencjacja, jukstapozycja, obwieszczenie, opis liczbowy, podobieństwo, przypomnienie, przyrównanie, rekapitulacja, rozplanowanie, wykaz rozmów, zestaw danych, inwentaryzacja, rozgraniczenie, rozmieszczenie, stopienie się, właściwość, zorganizowanie, skolacjonowanie, skonfrontowanie, szczególność, uporządkowanie, cecha szczególna, strzelenie z ucha, analiza statystyczna, połączenie faktów, uświadomienie sobie, cecha charakterystyczna, sporządzenie inwentarza

Odmiana słowa "zestawienie":


zestawienie, zestawienia, zestawieniach, zestawieniami, zestawieniem, zestawieniom, zestawieniu, zestawień

Synonimy do "zestawienie" z podziałem na kategorie:


analogia

analogia, bliskość, podobieństwo

billing

billing, zbiorówka, taryfikacja, wykaz rozmów

indeks

indeks, rejestr

związek

związek, kombinacja, kontaminacja, połączenie

rys

rys, zarys, resume, streszczenie

zlepek

zlepek, złączenie

saldo

saldo, bilans, raport, podsumowanie

wykaz

wykaz, billing, zbiorówka, taryfikacja

bliskość

bliskość, zgodność, podobieństwo

cynk

cynk, donos, raport, delacja, meldunek, komunikat, denuncjacja, doniesienie, zakapowanie, sprawozdanie, obwieszczenie, strzelenie z ucha

spis

spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, rozkład, ewidencja, skorowidz, kompilacja

remanent

remanent, inwentaryzacja

komparacja

komparacja, porównanie, konfrontacja

układ

układ, zestaw, kompozyt, związek, mieszanka, kompozycja, złożenie

porównanie

porównanie, konfrontacja, skolacjonowanie, skonfrontowanie

fuzja

fuzja, splot, scalenie, kombinacja, kompilacja, skręcenie, zespolenie, powiązanie, złączenie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, jukstapozycja

bilans

bilans, raport, relacja, meldunek, komunikat, protokół, doniesienie, podsumowanie, sprawozdanie, obwieszczenie

akta

akta, spis, lista, wykaz, indeks, dossier, katalog, rejestr, ewidencja, kartoteka

grupa

grupa, linia, seria, pakiet, paleta, zbiór, zestaw, zlepek, agregat, mozaika, rodzina, szkoła, garnitur, kolekcja, wachlarz, zespół, aglomerat, antologia, asortyment, konglomerat, zbiorowość

asocjacja

asocjacja, skojarzenie, przypomnienie, połączenie faktów, uświadomienie sobie

menu

menu, spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, wyliczenie, specyfikacja, zestaw danych

opinia

opinia, raport, referat, relacja, komentarz, protokół, doniesienie, sprawozdanie

wyniki

wyniki, ranking, statystyka, dane liczbowe, opis liczbowy, analiza statystyczna

plan

plan, szyk, ciąg, system, szereg, układ, zbiór, macierz, matryca, tablica, kształt, rozkład, porządek, sekwencja, struktura, kompozycja, ustawienie, ułożenie, konstelacja, konfiguracja, rozstawienie, rozłożenie, rozplanowanie, rozmieszczenie, zorganizowanie, uporządkowanie

zbiór

zbiór, zlepek, skupisko, konglomerat, złączenie

zrost

zrost, kompozyt, związek, mieszanka, złożenie

splot

splot, więź, relacja, spójnia, stosunek, związek, korelacja, kombinacja, kompozycja, zespolenie, odniesienie, powiązanie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, łączność, jukstapozycja, podobieństwo
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: