1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zestawienie"

Synonim zestawienie

Lista synonimów do zestawienie:


rys, akta, cynk, menu, plan, spis, szyk, ciąg, donos, fuzja, grupa, linia, lista, obrys, saldo, seria, splot, szkic, wykaz, zarys, zrost, bilans, biling, indeks, kontur, niuans, oferta, opinia, pakiet, paleta, raport, resume, skrót, system, szereg, układ, więź, wyniki, zbiór, zestaw, zlepek, agregat, billing, delacja, dossier, katalog, kruczek, macierz, matryca, mozaika, odcień, projekt, ranking, referat, rejestr, relacja, rodzina, szkoła, tablica, wyciąg, abstrakt, analogia, garnitur, kolekcja, kompozyt, konspekt, kształt, meldunek, paralela, podział, remanent, rozkład, résumé, scalenie, skupisko, spawanie, spojenie, spójnia, stosunek, wachlarz, zespół, związek, aglomerat, antologia, asocjacja, ewidencja, inwentarz, kartoteka, komentarz, komunikat, korelacja, krawędź, mieszanka, porządek, przegląd, sekwencja, skażenie, skorowidz, specyfika, struktura, asortyment, bliskość, demarkacja, informator, kombinacja, komparacja, kompilacja, kompozycja, mieszanina, protokół, reasumpcja, skręcenie, statystyka, ustawienie, ułożenie, wyliczenie, zapowiedź, zbiorówka, zespawanie, zespolenie, zgodność, złożenie, denuncjacja, doniesienie, konglomerat, konstelacja, odniesienie, porównanie, powiązanie, skojarzenie, taryfikacja, zakapowanie, zlanie się, złączenie, konfiguracja, konfrontacja, konsolidacja, kontaminacja, podsumowanie, połączenie, rozstawienie, rozłożenie, specyfikacja, sprawozdanie, streszczenie, subtelność, zbiorowość, łączność, dane liczbowe, dyferencjacja, jukstapozycja, obwieszczenie, opis liczbowy, podobieństwo, przypomnienie, przyrównanie, rekapitulacja, rozplanowanie, wykaz rozmów, zestaw danych, inwentaryzacja, rozgraniczenie, rozmieszczenie, stopienie się, właściwość, zorganizowanie, skolacjonowanie, skonfrontowanie, szczególność, uporządkowanie, cecha szczególna, strzelenie z ucha, analiza statystyczna, połączenie faktów, uświadomienie sobie, cecha charakterystyczna, sporządzenie inwentarza

Odmiana słowa zestawienie:


zestawienie, zestawienia, zestawieniach, zestawieniami, zestawieniem, zestawieniom, zestawieniu, zestawień

Synonimy do zestawienie z podziałem na kategorie:


analogia
analogia, bliskość, podobieństwo
billing
billing, zbiorówka, taryfikacja, wykaz rozmów
indeks
indeks, rejestr
związek
związek, kombinacja, kontaminacja, połączenie
rys
rys, zarys, resume, streszczenie
zlepek
zlepek, złączenie
saldo
saldo, bilans, raport, podsumowanie
wykaz
wykaz, billing, zbiorówka, taryfikacja
bliskość
bliskość, zgodność, podobieństwo
cynk
cynk, donos, raport, delacja, meldunek, komunikat, denuncjacja, doniesienie, zakapowanie, sprawozdanie, obwieszczenie, strzelenie z ucha
spis
spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, rozkład, ewidencja, skorowidz, kompilacja
remanent
remanent, inwentaryzacja
komparacja
komparacja, porównanie, konfrontacja
układ
układ, zestaw, kompozyt, związek, mieszanka, kompozycja, złożenie
porównanie
porównanie, konfrontacja, skolacjonowanie, skonfrontowanie
fuzja
fuzja, splot, scalenie, kombinacja, kompilacja, skręcenie, zespolenie, powiązanie, złączenie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, jukstapozycja
bilans
bilans, raport, relacja, meldunek, komunikat, protokół, doniesienie, podsumowanie, sprawozdanie, obwieszczenie
akta
akta, spis, lista, wykaz, indeks, dossier, katalog, rejestr, ewidencja, kartoteka
grupa
grupa, linia, seria, pakiet, paleta, zbiór, zestaw, zlepek, agregat, mozaika, rodzina, szkoła, garnitur, kolekcja, wachlarz, zespół, aglomerat, antologia, asortyment, konglomerat, zbiorowość
asocjacja
asocjacja, skojarzenie, przypomnienie, połączenie faktów, uświadomienie sobie
menu
menu, spis, lista, wykaz, indeks, katalog, rejestr, wyliczenie, specyfikacja, zestaw danych
opinia
opinia, raport, referat, relacja, komentarz, protokół, doniesienie, sprawozdanie
wyniki
wyniki, ranking, statystyka, dane liczbowe, opis liczbowy, analiza statystyczna
plan
plan, szyk, ciąg, system, szereg, układ, zbiór, macierz, matryca, tablica, kształt, rozkład, porządek, sekwencja, struktura, kompozycja, ustawienie, ułożenie, konstelacja, konfiguracja, rozstawienie, rozłożenie, rozplanowanie, rozmieszczenie, zorganizowanie, uporządkowanie
zbiór
zbiór, zlepek, skupisko, konglomerat, złączenie
zrost
zrost, kompozyt, związek, mieszanka, złożenie
splot
splot, więź, relacja, spójnia, stosunek, związek, korelacja, kombinacja, kompozycja, zespolenie, odniesienie, powiązanie, konsolidacja, kontaminacja, połączenie, łączność, jukstapozycja, podobieństwo
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: