1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "referat"

Synonim referat


Synonimy do "referat":


esej, biuro, filia, organ, praca, szkic, agenda, dział, odczyt, operat, opinia, raport, sekcja, urząd, agencja, analiza, dzieło, relacja, studium, traktat, wykład, część, elaborat, fakultet, felieton, komórka, manifest, oddział, recenzja, rozprawa, wydział, zespół, komentarz, placówka, pogadanka, reportaż, rozprawka, monografia, protokół, publikacja, departament, doniesienie, ekspozytura, opracowanie, zestawienie, sprawozdanie, wypracowanie, wystąpienie, praca literacka, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna, artykuł popularnonaukowy

Odmiana słowa "referat":


referat, referacie, referatach, referatami, referatem, referatom, referatowi, referatów, referatu, referaty

Synonimy do "referat" z podziałem na kategorie:


biuro

biuro, urząd

esej

esej, praca, szkic, analiza, dzieło, studium, traktat, elaborat, felieton, manifest, recenzja, rozprawa, reportaż, rozprawka, monografia, publikacja, opracowanie, wypracowanie, praca literacka, artykuł popularnonaukowy

odczyt

odczyt, pogadanka

filia

filia, agenda, dział, sekcja, agencja, komórka, oddział, wydział, zespół, placówka, departament, ekspozytura, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna

operat

operat

opinia

opinia, raport, relacja, komentarz, protokół, doniesienie, zestawienie, sprawozdanie

referat

wykład, pogadanka
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: