1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "szkic"

Synonim szkic


Synonimy do "szkic":


rys, baza, esej, idea, kres, mapa, plan, rama, rzut, teza, tło, akcja, brzeg, forma, kanwa, model, motyw, myśl, notka, obraz, obrys, praca, skraj, tekst, trzon, wizja, wzór, zarys, zrąb, impuls, istota, kontur, motywy, obwód, osnowa, posada, rycina, rąbek, skrót, teoria, układ, zamiar, zasada, zbiór, analiza, dzieło, fabuła, grafika, granica, intryga, korzeń, kraniec, makieta, notatka, poligon, pomysł, postać, program, projekt, referat, rysunek, schemat, studium, traktat, treść, wyciąg, wzorzec, zamysł, abstrakt, artykuł, elaborat, felieton, hipoteza, konspekt, kształt, manifest, margines, obrzeże, podstawa, postulat, prototyp, recenzja, rozkład, rozprawa, rudyment, résumé, substrat, szkielet, tworzywo, charakter, fundament, koncepcja, krawędź, podwalina, przegląd, przyczyna, reportaż, rozprawka, strategia, źródło, biznesplan, ilustracja, informacja, inicjatywa, monografia, piedestał, propozycja, publikacja, reasumpcja, scenariusz, ustawienie, ułożenie, zapowiedź, harmonogram, konstelacja, konstrukcja, obramowanie, opracowanie, przesłanka, zamierzenie, założenie, zestawienie, dokumentacja, konfiguracja, odwzorowanie, podsumowanie, rozstawienie, rozłożenie, streszczenie, wypracowanie, rekapitulacja, rozplanowanie, korespondencja, punkt wyjścia, rozmieszczenie, charakterystyka, praca literacka, ukształtowanie, uporządkowanie, punkt sytuacyjny, wstępny projekt, miejsce graniczne, przebieg wydarzeń, rysunek techniczny, artykuł popularnonaukowy

Odmiana słowa "szkic":


szkic, szkicach, szkicami, szkice, szkicem, szkicom, szkicowi, szkiców, szkicu

Synonimy do "szkic" z podziałem na kategorie:


esej

esej

kanwa

kanwa, zarys, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet

obrys

obrys, zarys, kontur, rysunek, kształt

plan

plan, zarys, projekt, zapowiedź, streszczenie, wstępny projekt

rys

rys, kres, brzeg, obrys, skraj, zarys, kontur, obwód, rąbek, granica, kraniec, rysunek, kształt, margines, obrzeże, krawędź, miejsce graniczne

forma

forma, obrys, zarys, kontur, układ, postać, rysunek, kształt, charakter, konstelacja, konfiguracja, ukształtowanie

akcja

akcja, kanwa, zarys, zrąb, motywy, osnowa, fabuła, intryga, poligon, schemat, treść, podstawa, szkielet, punkt sytuacyjny, przebieg wydarzeń

mapa

mapa, plan, zarys, rysunek, odwzorowanie

baza

baza, teza, tło, kanwa, motyw, trzon, zarys, zrąb, istota, osnowa, posada, zasada, korzeń, podstawa, rudyment, substrat, szkielet, tworzywo, fundament, podwalina, przyczyna, źródło, piedestał, przesłanka, założenie, punkt wyjścia

idea

idea, plan, myśl, wizja, zarys, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, rozkład, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, zapowiedź, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka

obraz

obraz, rycina, grafika, rysunek, ilustracja

rama

rama, kanwa, motyw, zarys, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet, konstrukcja, obramowanie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: