1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "praca"

Synonim praca


Synonimy do "praca":


akt, gra, hit, pot, czyn, esej, etat, fach, fakt, orka, plon, ruch, stan, teza, trud, akcja, biuro, efekt, kroki, misja, nakaz, pomoc, prasa, proza, punkt, rzecz, szkic, tekst, temat, twór, znój, angaż, artyzm, dyżur, fatyga, kierat, kunszt, mandat, posada, robota, romans, rozkaz, serwis, sprawa, sztuka, tytuł, urząd, utwór, wprawa, wpływ, wyrób, zawód, łaska, analiza, branża, dzieło, fabryka, funkcja, impreza, katusze, kreacja, księga, kwestia, lektura, magazyn, miejsce, mozół, problem, program, projekt, pytanie, referat, stołek, studium, traktat, treść, usługa, wytwór, zadanie, artykuł, doktorat, elaborat, felieton, harówka, kampania, kawałek, manifest, mitręga, mordęga, operacja, periodyk, piosenka, posługa, profesja, recenzja, rozprawa, starania, służba, wysiłek, względy, zajęcie, zjawisko, zlecenie, godność, innowacja, klasówka, książka, niewygody, postępek, powieść, produkcja, reportaż, rozprawka, sprawunek, telepraca, wykonanie, zdarzenie, zrobienie, czasopismo, czynność, dysertacja, dystynkcja, działania, działanie, fabrykacja, inicjatywa, instytucja, monografia, obowiązek, obowiązki, opowieść, poczynania, przysługa, publikacja, rzemiosło, stanowisko, wpływanie, wydarzenie, aktywność, biegłość, opracowanie, powinność, wykonywanie, wytwarzanie, zagadnienie, zamówienie, grzeczność, obciążenie, uprzejmość, wypracowanie, zarządzenie, zatrudnienie, zręczność, świadczenie, postępowanie, poświęcenie, specjalizacja, specjalność, zobowiązanie, działalność, dzieło sztuki, funkcjonowanie, oddziaływanie, umiejętność, wytwórczość, zaangażowanie, praca literacka, przedsięwzięcie, pozycja bibliograficzna, artykuł popularnonaukowy

Odmiana słowa "praca":


praca, prac, pracach, pracami, pracą, prace, pracę, praco, pracom, pracy

Synonimy do "praca" z podziałem na kategorie:


praca

robota, utwór, dzieło

fach

fach, robota, zawód, profesja, zajęcie, rzemiosło

czyn

czyn, ruch, akcja, operacja, czynność, działanie, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, przedsięwzięcie

teza

teza, tekst, utwór, dzieło, studium, doktorat, rozprawa, dysertacja, publikacja

akt

akt, gra, akcja, kroki, wpływ, operacja, starania, czynność, działania, poczynania, wpływanie, aktywność, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie

esej

esej, tekst, utwór, dzieło, kreacja, studium, wytwór, książka, dysertacja, monografia, opowieść, publikacja, opracowanie, pozycja bibliograficzna

etat

etat, posada, miejsce, stanowisko

misja

misja, dyżur, funkcja, służba, zajęcie, obowiązek, obciążenie

pot

pot, orka, trud, znój, fatyga, kierat, katusze, mozół, harówka, mitręga, mordęga, niewygody

trud

trud, robota, zadanie, służba, wysiłek, zajęcie, zlecenie, działanie, powinność, wytwarzanie, poświęcenie, zobowiązanie, wytwórczość, zaangażowanie

biuro

biuro, fabryka, instytucja

pomoc

pomoc, serwis, łaska, usługa, służba, względy, przysługa, grzeczność, uprzejmość

orka

orka, trud, znój, fatyga, kierat, mozół, mordęga, wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie

hit

hit, tekst, twór, romans, utwór, dzieło, studium, kawałek, piosenka, książka, powieść, opowieść, publikacja, dzieło sztuki, pozycja bibliograficzna

plon

plon, wyrób, produkcja, fabrykacja, wytwórczość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: