1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "praca"

Synonim praca

Lista synonimów do praca:


akt, gra, hit, pot, czyn, esej, etat, fach, fakt, orka, plon, ruch, stan, teza, trud, akcja, biuro, efekt, kroki, misja, nakaz, pomoc, prasa, proza, punkt, rzecz, szkic, tekst, temat, twór, znój, angaż, artyzm, dyżur, fatyga, kierat, kunszt, mandat, posada, robota, romans, rozkaz, serwis, sprawa, sztuka, tytuł, urząd, utwór, wprawa, wpływ, wyrób, zawód, łaska, analiza, branża, dzieło, fabryka, funkcja, impreza, katusze, kreacja, księga, kwestia, lektura, magazyn, miejsce, mozół, problem, program, projekt, pytanie, referat, stołek, studium, traktat, treść, usługa, wytwór, zadanie, artykuł, doktorat, elaborat, felieton, harówka, kampania, kawałek, manifest, mitręga, mordęga, operacja, periodyk, piosenka, posługa, profesja, recenzja, rozprawa, starania, służba, wysiłek, względy, zajęcie, zjawisko, zlecenie, godność, innowacja, klasówka, książka, niewygody, postępek, powieść, produkcja, reportaż, rozprawka, sprawunek, telepraca, wykonanie, zdarzenie, zrobienie, czasopismo, czynność, dysertacja, dystynkcja, działania, działanie, fabrykacja, inicjatywa, instytucja, monografia, obowiązek, obowiązki, opowieść, poczynania, przysługa, publikacja, rzemiosło, stanowisko, wpływanie, wydarzenie, aktywność, biegłość, opracowanie, powinność, wykonywanie, wytwarzanie, zagadnienie, zamówienie, grzeczność, obciążenie, uprzejmość, wypracowanie, zarządzenie, zatrudnienie, zręczność, świadczenie, postępowanie, poświęcenie, specjalizacja, specjalność, zobowiązanie, działalność, dzieło sztuki, funkcjonowanie, oddziaływanie, umiejętność, wytwórczość, zaangażowanie, praca literacka, przedsięwzięcie, pozycja bibliograficzna, artykuł popularnonaukowy

Odmiana słowa praca:


praca, prac, pracach, pracami, pracą, prace, pracę, praco, pracom, pracy

Synonimy do praca z podziałem na kategorie:


praca
robota, utwór, dzieło
fach
fach, robota, zawód, profesja, zajęcie, rzemiosło
czyn
czyn, ruch, akcja, operacja, czynność, działanie, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, przedsięwzięcie
teza
teza, tekst, utwór, dzieło, studium, doktorat, rozprawa, dysertacja, publikacja
akt
akt, gra, akcja, kroki, wpływ, operacja, starania, czynność, działania, poczynania, wpływanie, aktywność, postępowanie, działalność, funkcjonowanie, oddziaływanie
esej
esej, tekst, utwór, dzieło, kreacja, studium, wytwór, książka, dysertacja, monografia, opowieść, publikacja, opracowanie, pozycja bibliograficzna
etat
etat, posada, miejsce, stanowisko
misja
misja, dyżur, funkcja, służba, zajęcie, obowiązek, obciążenie
pot
pot, orka, trud, znój, fatyga, kierat, katusze, mozół, harówka, mitręga, mordęga, niewygody
trud
trud, robota, zadanie, służba, wysiłek, zajęcie, zlecenie, działanie, powinność, wytwarzanie, poświęcenie, zobowiązanie, wytwórczość, zaangażowanie
biuro
biuro, fabryka, instytucja
pomoc
pomoc, serwis, łaska, usługa, służba, względy, przysługa, grzeczność, uprzejmość
orka
orka, trud, znój, fatyga, kierat, mozół, mordęga, wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie
hit
hit, tekst, twór, romans, utwór, dzieło, studium, kawałek, piosenka, książka, powieść, opowieść, publikacja, dzieło sztuki, pozycja bibliograficzna
plon
plon, wyrób, produkcja, fabrykacja, wytwórczość
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: