1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "stan"

Synonim stan


Synonimy do "stan":


mir, pas, czyn, doza, etap, fakt, faza, styl, waga, cecha, dawka, forma, klasa, linia, miara, praca, punkt, ranga, rzecz, rząd, skala, stopa, sznyt, talia, temat, aspekt, estyma, kibić, krzepa, liczba, porcja, poziom, pułap, region, robota, sprawa, status, ustęp, atrybut, gatunek, ilość, kwestia, postać, pozycja, problem, pytanie, stadium, treść, warunki, wolumen, wygląd, zadanie, hrabstwo, jakość, kondycja, parametr, prestiż, przymiot, stopień, sytuacja, szacunek, szczebel, wcięcie, zjawisko, autorytet, charakter, kategoria, nacięcie, postępek, tężyzna, wykonanie, zdarzenie, znaczenie, zrobienie, czynność, poważanie, stanowisko, szczerbina, wgniecenie, wielkość, wydarzenie, wysokość, istotność, położenie, stan rzeczy, wydolność, własność, zagadnienie, liczebność, płaszczyzna, usposobienie, wgłębienie, województwo, doniosłość, przewężenie, wyżłobienie, zaawansowanie, zagłębienie, intensywność, właściwość, rozdzielczość, grupa społeczna, warstwa społeczna, sprawność fizyczna, jednostka podziału terytorialnego

Odmiana słowa "stan":


Stan, Stana, Stanach, Stanami, Stanem, Stanie, Stanom, Stanowi, Stanowie, Stanów, Stany

Synonimy do "stan" z podziałem na kategorie:


stan

forma, postać, jakość

doza

doza, dawka, miara, liczba, porcja, poziom, ilość, wolumen, stopień, wielkość, liczebność

mir

mir, waga, ranga, rząd, skala, estyma, pułap, pozycja, prestiż, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość

czyn

czyn, fakt, praca, punkt, rzecz, temat, robota, sprawa, kwestia, problem, pytanie, treść, zadanie, zjawisko, postępek, wykonanie, zdarzenie, zrobienie, czynność, wydarzenie, zagadnienie

etap

etap, faza, klasa, rząd, skala, stopa, poziom, pułap, stadium, stopień, szczebel, kategoria, zaawansowanie, intensywność

pas

pas, talia, kibić, przewężenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: