1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "forma"

Synonim forma


Synonimy do "forma":


moc, typ, hart, moda, okaz, poza, rola, sens, stan, styl, szyk, tryb, uzus, cecha, ciąg, droga, fason, humor, image, kanon, klasa, krój, misja, model, modus, norma, obrys, opcja, ranga, rząd, siła, skala, stopa, szkic, sznyt, trend, wigor, wzór, zarys, aspekt, bryła, budowa, design, figura, fortel, istota, klisza, kontur, krzepa, metoda, modła, natura, poziom, pozór, profil, pułap, rodzaj, status, system, szereg, tester, układ, wersja, wybieg, zakres, zbiór, atrybut, budowla, faktura, funkcja, gatunek, ilość, kopiał, macierz, maniera, matryca, obyczaj, odmiana, postawa, postać, potęga, pozycja, próbka, recepta, rysunek, rytuał, schemat, sposób, szablon, sztanca, tablica, taktyka, użycie, wariant, warunki, wygląd, wzornik, wzorzec, zadanie, zwyczaj, środek, algorytm, aparycja, archetyp, estetyka, jakość, kierunek, kondycja, kształt, nastrój, parametr, probierz, przymiot, remedium, standard, stopień, stosunek, sylwetka, sytuacja, szczebel, tradycja, wyjście, autorytet, charakter, kategoria, konwenans, obrządek, prezencja, procedura, przykład, strategia, struktura, tężyzna, wizerunek, znaczenie, dyspozycja, ilustracja, kompozycja, morfologia, podejście, stanowisko, stylistyka, wielkość, wyznacznik, zachowanie, ceremoniał, konstelacja, konstrukcja, osobowość, położenie, stan rzeczy, temperament, wydolność, własność, architektura, fasadowość, konfiguracja, liczebność, możliwość, rozwiązanie, usposobienie, zastosowanie, postępowanie, przeznaczenie, wykorzystanie, architektonika, właściwość, rozdzielczość, ukształtowanie, nienaturalność, powierzchowność, sprawność fizyczna

Odmiana słowa "forma":


forma, form, formach, formami, formą, formę, formie, formo, formom, formy

Synonimy do "forma" z podziałem na kategorie:


forma

rodzaj, gatunek, odmiana

stan

stan, postać, jakość

styl

styl, krój, sznyt, wzór, modła

moda

moda, styl, fason, klasa, krój, sznyt, wzór, maniera

fason

fason, model, wzór, modła, szablon, wzornik, wzorzec

rola

rola, sens, misja, opcja, istota, funkcja, użycie, zadanie, charakter, znaczenie, możliwość, zastosowanie, przeznaczenie, wykorzystanie

typ

typ, klasa, rodzaj, gatunek, odmiana, kategoria

moc

moc, hart, siła, wigor, krzepa, potęga, kondycja, tężyzna, wydolność, sprawność fizyczna

poza

poza, styl, fason, klasa, wzór, rodzaj, maniera, sposób, fasadowość, nienaturalność

ciąg

ciąg, szereg, układ, zbiór, macierz, matryca, tablica, struktura

uzus

uzus, obyczaj, rytuał, zwyczaj, tradycja, konwenans, obrządek, zachowanie, ceremoniał

szyk

szyk, budowa, system, układ, budowla, faktura, struktura, kompozycja, konstrukcja

okaz

okaz, kanon, krój, model, norma, schemat, szablon, wzornik, wzorzec, algorytm, archetyp, standard, przykład, ilustracja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: