1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ranga"

Synonim ranga


Synonimy do "ranga":


mir, typ, gust, kres, kult, rola, smak, stan, styl, szyk, waga, awans, cecha, fason, forma, grupa, hołd, klasa, limit, linia, miara, model, ocena, próg, rząd, siła, skala, stopa, wzór, zenit, aspekt, estyma, format, opinia, podziw, posada, powaga, poziom, pułap, rodzaj, status, strefa, szczyt, sława, tytuł, wersja, wpływ, wymowa, wyniki, zakres, atencja, atrybut, cześć, funkcja, gatunek, granica, ilość, maniera, miejsce, odmiana, pietyzm, postać, postęp, pozycja, progres, respekt, rozmiar, rozwój, stołek, szarża, uznanie, wariant, warunki, wpływy, władza, zachwyt, zasięg, adoracja, ciężar, jakość, kondycja, majestat, parametr, posłuch, prestiż, przymiot, splendor, stopień, sytuacja, szacunek, szczebel, względy, admiracja, amplituda, autorytet, elegancja, godność, kategoria, notowania, progresja, reputacja, rozbudowa, uważanie, wartość, znaczenie, dobry smak, dystynkcja, poważanie, rewerencja, stanowisko, ważność, wielkość, wydźwięk, istotność, położenie, stan rzeczy, uszanowanie, uwielbienie, własność, kierownictwo, liczebność, ograniczenie, poszanowanie, przywództwo, wytworność, doniosłość, dostojeństwo, nabożeństwo, popularność, zaawansowanie, przyspieszenie, wspaniałość, wykształcenie, właściwość, zwierzchnictwo, czołobitność, rozdzielczość, poczucie piękna

Odmiana słowa "ranga":


ranga, randze, rang, rangach, rangami, rangą, rangę, rangi, rango, rangom

Synonimy do "ranga" z podziałem na kategorie:


waga

waga, wpływ, prestiż, autorytet, znaczenie, ważność, istotność, doniosłość

ranga

rząd, poziom, stopień, szczebel, kategoria

mir

mir, klasa, estyma, format, powaga, wpływ, pozycja, respekt, uznanie, posłuch, prestiż, splendor, szacunek, autorytet, znaczenie, poważanie, wielkość, istotność, doniosłość

klasa

klasa, format, poziom, autorytet, znaczenie, wielkość

stan

stan, styl, cecha, forma, klasa, aspekt, atrybut, gatunek, postać, jakość, parametr, przymiot, stopień, kategoria, własność, właściwość, rozdzielczość

typ

typ, grupa, klasa, model, rząd, skala, poziom, pułap, rodzaj, wersja, gatunek, odmiana, wariant, jakość, stopień, szczebel, kategoria, zaawansowanie

gust

gust, smak, styl, szyk, fason, klasa, model, rząd, wzór, format, poziom, maniera, pozycja, jakość, autorytet, elegancja, znaczenie, dobry smak, wytworność, poczucie piękna

rola

rola, funkcja, miejsce, reputacja

kres

kres, limit, próg, rząd, skala, zenit, poziom, pułap, szczyt, zakres, granica, zasięg, stopień, szczebel, kategoria, ograniczenie, zaawansowanie

miara

miara, rząd, skala, poziom, pułap, zakres, rozmiar, zasięg, stopień, szczebel, amplituda

awans

awans, rząd, skala, poziom, pułap, postęp, progres, rozwój, stopień, szczebel, kategoria, progresja, rozbudowa, zaawansowanie, przyspieszenie
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: