Synonim kres

Lista synonimów do kres:


mat, rys, clou, kant, kraj, meta, niwa, okap, pole, ramy, rant, róg, brzeg, burta, finis, limit, nasyp, obrys, próg, ranga, rząd, sfera, skala, skraj, szkic, zapas, zarys, zenit, epilog, finał, finisz, koniec, kontur, marża, obręb, obszar, obwód, okrąg, poziom, profil, pułap, rąbek, szczyt, sztorc, upadek, wymiar, zakres, apogeum, bariera, element, granica, grzbiet, kraniec, odcinek, parapet, pełnia, przymus, rogatki, rozmiar, rubież, rysunek, warunek, zasięg, kierunek, kształt, maksimum, margines, obniżka, obrzeże, obrębek, schyłek, stopień, szczebel, zmierzch, charakter, dziedzina, kategoria, koniuszek, konkluzja, krawędź, peryferie, dekadencja, desperacja, dyscyplina, końcówka, kulminacja, pogranicze, przeszkoda, restrykcja, wielkość, wytyczenie, obramowanie, skrajność, zamknięcie, kropka nad i, nacechowanie, ograniczenie, ukoronowanie, zakończenie, zwieńczenie, krańcowość, zaawansowanie, zastrzeżenie, ostateczność, sfinalizowanie, rozciągłość, miejsce graniczne, punkt kulminacyjny, zmniejszenie znaczenia, ostateczna możliwość

Odmiana słowa kres:


kres, kresach, kresami, kresem, kresie, kresom, kresowi, kresów, kresu, kresy

Synonimy do "kres" z podziałem na kategorie:


kres
brzeg, skraj, rąbek, granica, kraniec, obrzeże, krawędź
kant
kant, kraj, okap, rant, brzeg, burta, nasyp, skraj, koniec, kontur, obręb, obwód, rąbek, sztorc, granica, grzbiet, kraniec, margines, obrzeże, obrębek, koniuszek, krawędź, obramowanie, miejsce graniczne
mat
mat, meta, finał, finisz, koniec, schyłek, zamknięcie, zakończenie, zwieńczenie
rys
rys, brzeg, obrys, skraj, szkic, zarys, kontur, obwód, rąbek, granica, kraniec, rysunek, kształt, margines, obrzeże, krawędź, miejsce graniczne
clou
clou, meta, finał, finisz, koniec, szczyt, apogeum, końcówka, kulminacja, ukoronowanie, zakończenie, zwieńczenie, punkt kulminacyjny
W naszym słowniku znajduje się 110 synonimów dla słowa: "kres". Między innymi: clou, kant, kraj. Słowo "kres" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 5 różnych kategorii według znaczeń.