Synonim maksimum

Lista synonimów do maksimum:


clou, kres, limit, próg, sporo, koniec, pułap, szczyt, apogeum, granica, pełnia, jak już, supremum, ekstremum, najwyżej, kulminacja, najwięcej, kres górny, co najwyżej, ograniczenie, większość, zwieńczenie, jeżeli w ogóle, nie więcej niż, punkt najwyższy, punkt kulminacyjny, w najlepszym razie, największa ilość, wartość maksymalna

Odmiana słowa maksimum:


maksimum, maksima, maksimach, maksimami, maksimom, maksimów

Synonimy do "maksimum" z podziałem na kategorie:


jak już
jak już, najwyżej, co najwyżej, jeżeli w ogóle, nie więcej niż, w najlepszym razie
maksimum
ekstremum
szczyt
szczyt, apogeum, pełnia, ekstremum, kulminacja, zwieńczenie
clou
clou, szczyt, apogeum, ekstremum, kulminacja, zwieńczenie, punkt kulminacyjny
sporo
sporo, najwięcej, większość
kres
kres, limit, próg, koniec, pułap, szczyt, granica, pełnia, ograniczenie
W naszym słowniku znajduje się 29 synonimów dla słowa: "maksimum". Między innymi: limit, próg, sporo. Słowo "maksimum" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.