1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zarys"

Synonim zarys


Synonimy do "zarys":


rys, baza, esej, idea, kant, kraj, kres, mapa, plan, rama, rant, róg, teza, tło, akcja, anons, brzeg, burta, forma, kanwa, motyw, myśl, obrys, skraj, szkic, temat, trzon, wizja, zapas, zrąb, bryła, budowa, figura, impuls, istota, kontur, motywy, niuans, obszar, obwód, ogół, osnowa, oznaka, posada, profil, resume, rąbek, skrót, teoria, układ, wątek, zamiar, zasada, zbiór, fabuła, granica, intryga, korzeń, kraniec, kruczek, materia, odcień, poligon, pomysł, postawa, postać, program, projekt, przejaw, rysunek, schemat, treść, wyciąg, wygląd, zamysł, abstrakt, hipoteza, konspekt, kształt, margines, obrzeże, podstawa, podział, postulat, rozkład, rudyment, résumé, substrat, sylwetka, szkielet, tematyka, tworzywo, zwiastun, charakter, fundament, koncepcja, koniuszek, krawędź, podwalina, preludium, prezencja, przedmiot, przedsmak, przegląd, przyczyna, specyfika, strategia, wizerunek, źródło, biznesplan, demarkacja, inicjatywa, morfologia, piedestał, propozycja, reasumpcja, scenariusz, ustawienie, ułożenie, zapowiedź, harmonogram, konstelacja, konstrukcja, obramowanie, przesłanka, zagadnienia, zagadnienie, zamierzenie, założenie, zestawienie, konfiguracja, odwzorowanie, podsumowanie, problematyka, rozstawienie, rozłożenie, streszczenie, subtelność, dyferencjacja, rekapitulacja, punkt wyjścia, rozgraniczenie, rozmieszczenie, właściwość, charakterystyka, przedmiot uwagi, szczególność, ukształtowanie, uporządkowanie, punkt sytuacyjny, wstępny projekt, cecha szczególna, miejsce graniczne, ogół problemów, ogół zagadnień, powierzchowność, przebieg wydarzeń, cecha charakterystyczna

Odmiana słowa "zarys":


zarys, zarysach, zarysami, zarysem, zarysie, zarysom, zarysowi, zarysów, zarysu, zarysy

Synonimy do "zarys" z podziałem na kategorie:


kanwa

kanwa, szkic, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet

rys

rys, obrys, kontur, krawędź

obrys

obrys, szkic, kontur, rysunek, kształt

plan

plan, szkic, projekt, zapowiedź, streszczenie, wstępny projekt

forma

forma, bryła, kształt

tło

tło, kanwa, zrąb, motywy, osnowa, schemat, podstawa, szkielet

akcja

akcja, kanwa, szkic, zrąb, motywy, osnowa, fabuła, intryga, poligon, schemat, treść, podstawa, szkielet, punkt sytuacyjny, przebieg wydarzeń

mapa

mapa, plan, szkic, rysunek, odwzorowanie

baza

baza, teza, tło, kanwa, motyw, szkic, trzon, zrąb, istota, osnowa, posada, zasada, korzeń, podstawa, rudyment, substrat, szkielet, tworzywo, fundament, podwalina, przyczyna, źródło, piedestał, przesłanka, założenie, punkt wyjścia

temat

temat, obszar, ogół, wątek, materia, treść, tematyka, przedmiot, zagadnienie, problematyka

idea

idea, plan, myśl, szkic, wizja, impuls, teoria, zamiar, pomysł, program, projekt, schemat, zamysł, hipoteza, konspekt, postulat, rozkład, koncepcja, strategia, biznesplan, inicjatywa, propozycja, scenariusz, zapowiedź, harmonogram, zamierzenie, założenie, charakterystyka

zarys

zrąb, projekt, schemat, podstawa, szkielet

esej

esej, plan, kanwa, motyw, szkic, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet, zapowiedź, streszczenie

rama

rama, kanwa, motyw, szkic, zrąb, osnowa, schemat, podstawa, szkielet, konstrukcja, obramowanie

anons

anons, oznaka, przejaw, zwiastun, preludium, przedsmak, zapowiedź
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: