Synonim podsumowanie

Lista synonimów do podsumowanie:


rys, plan, spis, lista, saldo, szkic, wykaz, zarys, bilans, biling, indeks, morał, pointa, raport, skrót, zbiór, katalog, projekt, rejestr, relacja, rewizja, wniosek, wyciąg, abstrakt, dedukcja, festiwal, konspekt, meldunek, remanent, résumé, agregacja, ewidencja, inwentarz, komunikat, konkluzja, przegląd, kompendium, kompilacja, protokół, reasumpcja, statystyka, zapowiedź, doniesienie, konstatacja, zestawienie, specyfikacja, sprawozdanie, streszczenie, stwierdzenie, zakończenie, obwieszczenie, rekapitulacja, przypuszczenie

Odmiana słowa podsumowanie:


podsumowanie, podsumowania, podsumowaniach, podsumowaniami, podsumowaniem, podsumowaniom, podsumowaniu, podsumowań

Synonimy do "podsumowanie" z podziałem na kategorie:


agregacja
agregacja
zbiór
zbiór, kompendium, kompilacja, streszczenie
przegląd
przegląd, reasumpcja, streszczenie, rekapitulacja
saldo
saldo, bilans, raport, zestawienie
rewizja
rewizja, festiwal, przegląd, streszczenie, rekapitulacja
bilans
bilans, raport, relacja, meldunek, komunikat, protokół, doniesienie, zestawienie, sprawozdanie, obwieszczenie
rys
rys, plan, szkic, zarys, skrót, zbiór, projekt, wyciąg, abstrakt, konspekt, résumé, przegląd, reasumpcja, zapowiedź, zestawienie, streszczenie, rekapitulacja
morał
morał, pointa, wniosek, dedukcja, résumé, konkluzja, konstatacja, stwierdzenie, zakończenie, przypuszczenie
spis
spis, lista, wykaz, bilans, biling, indeks, raport, katalog, rejestr, remanent, résumé, ewidencja, inwentarz, statystyka, zestawienie, specyfikacja, sprawozdanie, streszczenie
W naszym słowniku znajduje się 53 synonimów dla słowa: "podsumowanie". Między innymi: spis, lista, saldo. Słowo "podsumowanie" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.