1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "projekt"

Synonim projekt

Lista synonimów do projekt:


cel, rys, apel, idea, plan, pęd, rzut, image, model, motyw, myśl, obrys, pasja, poryw, praca, szkic, wizja, wzór, zarys, zrąb, asumpt, chęć, design, doping, impuls, napęd, odruch, oferta, pochop, skrót, szwung, teoria, układ, wersja, zamiar, zapał, zapęd, zasada, zbiór, bodziec, euforia, impreza, koncept, makieta, manekin, petycja, pobudka, podanie, pomysł, program, prośba, rysunek, schemat, sygnał, szablon, ujęcie, wariant, wniosek, wyciąg, wygląd, wzorzec, zadanie, zamysł, abstrakt, algorytm, archetyp, estetyka, hipoteza, imitacja, intencja, kampania, konspekt, operacja, podnieta, podstawa, pojęcie, postulat, prawzór, prototyp, rozkład, résumé, sugestia, szkielet, zachęta, dezyderat, innowacja, koncepcja, przegląd, przykład, refleksja, strategia, zaślepka, życzenie, biznesplan, działanie, inicjatywa, kalkulacja, marionetka, propozycja, realizacja, reasumpcja, scenariusz, stylistyka, ustawienie, ułożenie, wzornictwo, zapowiedź, harmonogram, konstrukcja, natchnienie, rozważanie, zamierzenie, założenie, zestawienie, dokumentacja, podsumowanie, rozstawienie, rozwiązanie, rozłożenie, streszczenie, wnioskowanie, rekapitulacja, rozplanowanie, zastanowienie, działalność, rozmieszczenie, charakterystyka, uporządkowanie, wstępny projekt, przedsięwzięcie, rysunek techniczny

Odmiana słowa projekt:


projekt, projekcie, projektach, projektami, projektem, projektom, projektowi, projektów, projektu, projekty

Synonimy do projekt z podziałem na kategorie:


model
model, wzór, schemat, wzorzec, algorytm
teoria
teoria, hipoteza, założenie
idea
idea, myśl, impuls, pomysł, inicjatywa, propozycja, przedsięwzięcie
plan
plan, program
image
image, design, wygląd, estetyka, stylistyka, wzornictwo
cel
cel, idea, plan, zamiar, pomysł, program, zamysł, koncepcja, inicjatywa
projekt
przedsięwzięcie
praca
praca, impreza, program, zadanie, kampania, operacja, innowacja, działanie, inicjatywa
zarys
zarys, zrąb, schemat, podstawa, szkielet
rys
rys, plan, szkic, zarys, skrót, zbiór, wyciąg, abstrakt, konspekt, résumé, przegląd, reasumpcja, zapowiedź, zestawienie, podsumowanie, streszczenie, rekapitulacja
apel
apel, petycja, podanie, prośba, wniosek, postulat, sugestia, dezyderat, życzenie, propozycja
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: