Synonim poryw

Lista synonimów do poryw:


dar, lot, mus, tok, amok, amor, atak, bieg, dryg, fala, ikra, plan, pora, pęd, ruch, rytm, wola, żar, afekt, ciąg, furia, gniew, hobby, impet, jazda, kurcz, mania, myśl, napad, pasja, popyt, potok, prąd, rezon, siła, spazm, swada, szał, szlag, tempo, tłok, ucisk, werwa, wigor, bakcyl, bigiel, chęć, emocja, ferwor, impuls, nacisk, najazd, napór, napęd, ochota, ogień, parcie, popęd, presja, rankor, szwung, talent, wybuch, wymach, zamach, zamiar, zapał, zapęd, ścisk, agresja, animusz, bodziec, ekstaza, energia, euforia, inwazja, koncept, napływ, nawała, pociąg, podjazd, pomysł, projekt, przymus, rozkosz, rozpęd, szarża, uczucie, warunki, wypieki, zachwyt, zadatek, zamysł, żyłka, żądza, ciągota, instynkt, intencja, kochanie, kondycja, najście, napaść, natarcie, ofensywa, złość, entuzjazm, gorączka, kontenans, konwulsja, miłość, paroksyzm, pośpiech, przypływ, przystęp, rumieniec, sentyment, smykałka, strumień, uderzenie, zacięcie, ciśnienie, czułość, ekscytacja, pchnięcie, pragnienie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, wzruszenie, gorliwość, nagły ruch, podniecenie, rozjuszenie, uzdolnienie, poirytowanie, skłonność, zaciętość, zamiłowanie, namiętność, predyspozycja, rozsierdzenie, zapamiętanie, zawziętość, zdenerwowanie, posuwanie się, wściekłość, zainteresowanie, poruszenie emocjonalne

Odmiana słowa poryw:


poryw, porywach, porywami, porywem, porywie, porywom, porywowi, porywów, porywu, porywy

Synonimy do "poryw" z podziałem na kategorie:


atak
atak, afekt, napad, szlag, wybuch, paroksyzm, przypływ, przystęp
furia
furia, werwa, chęć, ferwor, szwung, zapał, zacięcie, przejęcie, uniesienie
amor
amor, afekt, emocja, uczucie, kochanie, miłość, czułość, namiętność
plan
plan, myśl, pasja, chęć, zamiar, zapał, zapęd, euforia, koncept, pomysł, projekt, zamysł, intencja
amok
amok, pęd, ruch, furia, gniew, pasja, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, rankor, szwung, zapał, złość, entuzjazm, zacięcie, przejęcie, uniesienie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, rozjuszenie, poirytowanie, rozsierdzenie, zdenerwowanie, wściekłość
mus
mus, pęd, furia, siła, szał, ucisk, werwa, ferwor, nacisk, napór, parcie, popęd, presja, szwung, zapał, ścisk, przymus, entuzjazm, zacięcie, ciśnienie, pchnięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch
lot
lot, bieg, pęd, ruch, furia, impet, jazda, popyt, szał, tempo, tłok, werwa, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, zapał, bodziec, napływ, podjazd, entuzjazm, pośpiech, zacięcie, uniesienie, posuwanie się
pęd
pęd, furia, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, zapał, żądza, instynkt, entuzjazm, gorączka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, namiętność
fala
fala, pęd, ruch, prąd
tok
tok, bieg, dryg, pęd, rytm, ciąg, furia, hobby, impet, szał, tempo, werwa, bakcyl, chęć, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, szwung, wymach, zamach, zapał, zapęd, bodziec, pociąg, rozpęd, ciągota, entuzjazm, sentyment, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, nagły ruch, skłonność, zamiłowanie, zainteresowanie
afekt
afekt, furia, szał, ferwor, zapał, ekstaza, euforia, rozkosz, zachwyt, ekscytacja, przejęcie, uniesienie, wzruszenie, podniecenie, poruszenie emocjonalne
ikra
ikra, pęd, furia, rezon, swada, szał, werwa, wigor, bigiel, ferwor, napór, popęd, szwung, zapał, animusz, energia, entuzjazm, kontenans, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch
poryw
wymach, zamach
dar
dar, dryg, pęd, furia, szał, werwa, ferwor, napór, popęd, szwung, talent, zapał, warunki, zadatek, żyłka, kondycja, entuzjazm, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, uzdolnienie, predyspozycja
W naszym słowniku znajduje się 151 synonimów dla słowa: "poryw". Między innymi: mus, tok, amok. Słowo "poryw" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 14 różnych kategorii według znaczeń.