1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "werwa"

Synonim werwa

Lista synonimów do werwa:


dar, lot, moc, mus, tok, amok, atak, bieg, buta, dryg, duma, hart, ikra, pęd, ruch, rytm, wola, żar, afekt, ciąg, furia, gniew, hobby, impet, jazda, mania, napad, pasja, popyt, poryw, pycha, rezon, siła, swada, szał, tempo, tłok, ucisk, wigor, bakcyl, bigiel, chęć, ferwor, impuls, krzepa, nacisk, napór, napęd, ochota, odwaga, ogień, parcie, popęd, presja, rankor, szwung, talent, wybuch, wymach, zamach, zapał, zapęd, ścisk, życie, animusz, bodziec, energia, euforia, napływ, pociąg, podjazd, przymus, rozmach, rozpęd, warunki, zachwyt, zadatek, zdrowie, żyłka, żądza, ciągota, dynamika, dynamizm, instynkt, inwencja, kondycja, złość, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, paroksyzm, pośpiech, przypływ, sentyment, smykałka, zacięcie, zadufanie, żywość, ciśnienie, napuszenie, pchnięcie, pragnienie, przejęcie, rzutkość, uniesienie, upodobanie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, aktywność, gorliwość, nagły ruch, obrotność, pomyślunek, rozjuszenie, temperament, uzdolnienie, witalność, zaradność, poirytowanie, prężność, skłonność, zaciętość, zamiłowanie, żywotność, namiętność, predyspozycja, rozsierdzenie, wyniosłość, zapamiętanie, zawziętość, zdenerwowanie, dynamiczność, niepokorność, pomysłowość, posuwanie się, potoczystość, wściekłość, zainteresowanie, żywiołowość, pewność siebie, przedsiębiorczość

Odmiana słowa werwa:


werwa, werw, werwach, werwami, werwą, werwę, werwie, werwo, werwom, werwy

Synonimy do werwa z podziałem na kategorie:


ikra
ikra, swada, wigor, bigiel, zapał, animusz, energia
furia
furia, poryw, chęć, ferwor, szwung, zapał, zacięcie, przejęcie, uniesienie
moc
moc, ikra, impet, rezon, siła, wigor, bigiel, odwaga, zapał, animusz, energia, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość
żar
żar, pasja, zapał, euforia, zachwyt, entuzjazm, gorliwość, żywiołowość
amok
amok, pęd, ruch, furia, gniew, pasja, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, rankor, szwung, zapał, złość, entuzjazm, zacięcie, przejęcie, uniesienie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, rozjuszenie, poirytowanie, rozsierdzenie, zdenerwowanie, wściekłość
mus
mus, pęd, furia, poryw, siła, szał, ucisk, ferwor, nacisk, napór, parcie, popęd, presja, szwung, zapał, ścisk, przymus, entuzjazm, zacięcie, ciśnienie, pchnięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch
lot
lot, bieg, pęd, ruch, furia, impet, jazda, popyt, poryw, szał, tempo, tłok, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, zapał, bodziec, napływ, podjazd, entuzjazm, pośpiech, zacięcie, uniesienie, posuwanie się
pęd
pęd, furia, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, zapał, żądza, instynkt, entuzjazm, gorączka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, namiętność
atak
atak, pęd, afekt, furia, napad, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, wybuch, zapał, zachwyt, entuzjazm, paroksyzm, przypływ, zacięcie, przejęcie, uniesienie
buta
buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, wigor, bigiel, zapał, animusz, energia, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie
tok
tok, bieg, dryg, pęd, rytm, ciąg, furia, hobby, impet, poryw, szał, tempo, bakcyl, chęć, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, szwung, wymach, zamach, zapał, zapęd, bodziec, pociąg, rozpęd, ciągota, entuzjazm, sentyment, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, nagły ruch, skłonność, zamiłowanie, zainteresowanie
dar
dar, dryg, pęd, furia, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, talent, zapał, warunki, zadatek, żyłka, kondycja, entuzjazm, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, uzdolnienie, predyspozycja
werwa
życie, aktywność, witalność, żywotność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: