1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "werwa"

Synonim werwa


Synonimy do "werwa":


dar, lot, moc, mus, tok, amok, atak, bieg, buta, dryg, duma, hart, ikra, pęd, ruch, rytm, wola, żar, afekt, ciąg, furia, gniew, hobby, impet, jazda, mania, napad, pasja, popyt, poryw, pycha, rezon, siła, swada, szał, tempo, tłok, ucisk, wigor, bakcyl, bigiel, chęć, ferwor, impuls, krzepa, nacisk, napór, napęd, ochota, odwaga, ogień, parcie, popęd, presja, rankor, szwung, talent, wybuch, wymach, zamach, zapał, zapęd, ścisk, życie, animusz, bodziec, energia, euforia, napływ, pociąg, podjazd, przymus, rozmach, rozpęd, warunki, zachwyt, zadatek, zdrowie, żyłka, żądza, ciągota, dynamika, dynamizm, instynkt, inwencja, kondycja, złość, entuzjazm, gorączka, hardość, kontenans, paroksyzm, pośpiech, przypływ, sentyment, smykałka, zacięcie, zadufanie, żywość, ciśnienie, napuszenie, pchnięcie, pragnienie, przejęcie, rzutkość, uniesienie, upodobanie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, aktywność, gorliwość, nagły ruch, obrotność, pomyślunek, rozjuszenie, temperament, uzdolnienie, witalność, zaradność, poirytowanie, prężność, skłonność, zaciętość, zamiłowanie, żywotność, namiętność, predyspozycja, rozsierdzenie, wyniosłość, zapamiętanie, zawziętość, zdenerwowanie, dynamiczność, niepokorność, pomysłowość, posuwanie się, potoczystość, wściekłość, zainteresowanie, żywiołowość, pewność siebie, przedsiębiorczość

Odmiana słowa "werwa":


werwa, werw, werwach, werwami, werwą, werwę, werwie, werwo, werwom, werwy

Synonimy do "werwa" z podziałem na kategorie:


ikra

ikra, swada, wigor, bigiel, zapał, animusz, energia

furia

furia, poryw, chęć, ferwor, szwung, zapał, zacięcie, przejęcie, uniesienie

moc

moc, ikra, impet, rezon, siła, wigor, bigiel, odwaga, zapał, animusz, energia, rozmach, dynamika, dynamizm, inwencja, żywość, rzutkość, obrotność, pomyślunek, zaradność, prężność, dynamiczność, pomysłowość, żywiołowość, przedsiębiorczość

żar

żar, pasja, zapał, euforia, zachwyt, entuzjazm, gorliwość, żywiołowość

amok

amok, pęd, ruch, furia, gniew, pasja, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, rankor, szwung, zapał, złość, entuzjazm, zacięcie, przejęcie, uniesienie, wnerwienie, wpienienie, wzburzenie, rozjuszenie, poirytowanie, rozsierdzenie, zdenerwowanie, wściekłość

mus

mus, pęd, furia, poryw, siła, szał, ucisk, ferwor, nacisk, napór, parcie, popęd, presja, szwung, zapał, ścisk, przymus, entuzjazm, zacięcie, ciśnienie, pchnięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch

lot

lot, bieg, pęd, ruch, furia, impet, jazda, popyt, poryw, szał, tempo, tłok, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, zapał, bodziec, napływ, podjazd, entuzjazm, pośpiech, zacięcie, uniesienie, posuwanie się

pęd

pęd, furia, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, zapał, żądza, instynkt, entuzjazm, gorączka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, namiętność

atak

atak, pęd, afekt, furia, napad, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, wybuch, zapał, zachwyt, entuzjazm, paroksyzm, przypływ, zacięcie, przejęcie, uniesienie

buta

buta, duma, ikra, pycha, rezon, swada, wigor, bigiel, zapał, animusz, energia, hardość, kontenans, zadufanie, napuszenie, wyniosłość, niepokorność, pewność siebie

tok

tok, bieg, dryg, pęd, rytm, ciąg, furia, hobby, impet, poryw, szał, tempo, bakcyl, chęć, ferwor, impuls, napór, napęd, popęd, szwung, wymach, zamach, zapał, zapęd, bodziec, pociąg, rozpęd, ciągota, entuzjazm, sentyment, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, upodobanie, nagły ruch, skłonność, zamiłowanie, zainteresowanie

dar

dar, dryg, pęd, furia, poryw, szał, ferwor, napór, popęd, szwung, talent, zapał, warunki, zadatek, żyłka, kondycja, entuzjazm, smykałka, zacięcie, przejęcie, uniesienie, nagły ruch, uzdolnienie, predyspozycja

werwa

życie, aktywność, witalność, żywotność
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: