1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "chwacki"

Synonim chwacki


Synonimy do "chwacki":


jary, dziki, gibki, hoży, jurny, lekki, pewny, silny, żywy, bystry, chybki, chyży, czynny, męski, raźny, rwący, rzutki, rączy, szybki, wartki, ważny, zdatny, zdolny, zwinny, żwawy, aktywny, dzielny, giętki, junacki, krzepki, mężny, obrotny, prędki, rześki, rzeźwy, skoczny, smukły, sprawny, witalny, wybitny, z ikrą, zaradny, zgrabny, zmienny, chłonny, czerstwy, czołowy, czupurny, dowcipny, dziarski, główny, naczelny, odważny, ożywczy, pojętny, poważny, prężny, ruchliwy, sposobny, zaczepny, zamożny, zręczny, śmiały, śmigły, świeży, żywotny, agresywny, fertyczny, krnąbrny, naturalny, niesforny, ożywiony, samoistny, skuteczny, wpływowy, zadziorny, znaczący, zuchowaty, zuchwały, bohaterski, dynamiczny, energiczny, gospodarny, napastliwy, natchniony, nieuległy, operatywny, oszczędny, pomysłowy, przebojowy, samorzutny, umiejętny, uzdolniony, wojowniczy, wspaniały, włączony, zamaszysty, zawadiacki, zwierzchni, buńczuczny, ekspresywny, nieulękły, porywający, sprężysty, łobuzerski, żywiołowy, awanturniczy, błyskotliwy, działający, inteligentny, niezwalczony, pełen werwy, pełny werwy, spontaniczny, utalentowany, zadzierzysty, zapobiegliwy, liczący się, niepohamowany, nieposłuszny, nieujarzmiony, nieustraszony, pełen wigoru, pełny wigoru, pełny życia, entuzjastyczny, nieposkromiony, nieprzemożony, niezaplanowany, orzeźwiający, pełen energii, pełny energii, zakonserwowany, przedsiębiorczy, szukający zwady, wygimnastykowany, udzielający się, w dobrej kondycji, łatwo kojarzący, niechętny do nauki, gwałtownie płynący, obdarzony zdolnościami, niedający się kontrolować

Odmiana słowa "chwacki":


chwacki, chwaccy, chwacka, chwacką, chwackich, chwackie, chwackiego, chwackiej, chwackiemu, chwackim, chwackimi, chwacko, chwacku, niechwaccy, niechwacka, niechwacką, niechwacki, niechwackich, niechwackie, niechwackiego, niechwackiej, niechwackiemu, niechwackim, niechwackimi, niechwacko

Synonimy do "chwacki" z podziałem na kategorie:


żywy

żywy, chybki, chyży, rączy, wartki, zwinny, żwawy, prędki, skoczny, dziarski, żywotny, pełen werwy

jurny

jurny, rześki, z ikrą, dziarski, energiczny, zamaszysty, pełen wigoru

chwacki

obrotny, zaradny, zuchowaty, operatywny, przedsiębiorczy

rączy

rączy, czupurny, zaczepny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki

gibki

gibki, lekki, żywy, chybki, chyży, rwący, rączy, szybki, wartki, zwinny, żwawy, prędki, skoczny, dziarski, ruchliwy, śmigły, żywotny, sprężysty, pełny werwy

jary

jary, hoży, jurny, pewny, żywy, chybki, chyży, raźny, rwący, rączy, wartki, zwinny, żwawy, krzepki, prędki, rześki, rzeźwy, skoczny, witalny, z ikrą, czerstwy, dziarski, ruchliwy, żywotny, fertyczny, ożywiony, energiczny, natchniony, zamaszysty, porywający, żywiołowy, pełny werwy, pełny wigoru, entuzjastyczny, zakonserwowany, w dobrej kondycji

męski

męski, dzielny, junacki, mężny, odważny, śmiały, zuchowaty, bohaterski, nieulękły, nieustraszony

rzutki

rzutki, aktywny, obrotny, sprawny, zaradny, zuchowaty, energiczny, operatywny, pomysłowy, działający, przedsiębiorczy

ważny

ważny, wybitny, czołowy, główny, naczelny, poważny, zamożny, wpływowy, znaczący, wspaniały, zwierzchni, liczący się

dziki

dziki, jurny, rześki, z ikrą, dziarski, naturalny, samoistny, energiczny, samorzutny, zamaszysty, żywiołowy, niezwalczony, spontaniczny, niepohamowany, nieujarzmiony, pełny wigoru, nieposkromiony, nieprzemożony, niezaplanowany, niedający się kontrolować
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: