1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "agresywny"

Synonim agresywny


Synonimy do "agresywny":


dziki, ostry, wrogi, barwny, krewki, psotny, rogaty, rączy, szybki, chamski, chwacki, draczny, gniewny, gorący, narwany, nerwowy, ognisty, okrutny, przykry, prędki, szalony, brutalny, cyniczny, czupurny, figlarny, niemiły, obcesowy, paniczny, porywczy, straszny, swarliwy, swawolny, szorstki, zaborczy, zaczepny, zajadły, arogancki, drażliwy, inwazyjny, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, natrętny, nieludzki, niesforny, niezgodny, obsesyjny, obłędny, rozpasany, samowolny, wybuchowy, wywrotowy, wzburzony, zaciekły, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, bestialski, chaotyczny, chorobliwy, dokuczliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, nieuległy, nieznośny, obraźliwy, opryskliwy, podniecony, popędliwy, przebojowy, przygodowy, szaleńczy, szelmowski, wojowniczy, wściekły, zapalczywy, zawadiacki, zwierzęcy, złośliwy, buńczuczny, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, grubiański, hałaśliwy, histeryczny, konfliktowy, napadający, niegrzeczny, nieskładny, niespokojny, niestaranny, nietaktowny, nieuprzejmy, opętańczy, paranoiczny, podminowany, postrzelony, pośpieszny, przesadzony, łobuzerski, antypatyczny, awanturniczy, chuligański, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieopanowany, nieprzyjemny, nieprzytomny, nieuładzony, nonszalancki, obrażający, odpychający, piorunujący, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, zdenerwowany, barbarzyński, nieobliczalny, niepohamowany, nieposłuszny, podróżniczy, prześmiewczy, roztrzęsiony, zapamiętały, konfrontacyjny, nieposkromiony, niesympatyczny, wichrzycielski, zacietrzewiony, bezceremonialny, niesystematyczny, rozgorączkowany, szukający zwady, wymykający się, żywo reagujący, niepowściągliwy, wyłamujący się, niechętny do nauki, w gorącej wodzie kąpany

Odmiana słowa "agresywny":


agresywny, agresywna, agresywną, agresywne, agresywnego, agresywnej, agresywnemu, agresywni, agresywnie, agresywnych, agresywnym, agresywnymi, nieagresywna, nieagresywną, nieagresywne, nieagresywnego, nieagresywnej, nieagresywnemu, nieagresywni, nieagresywnie, nieagresywny, nieagresywnych, nieagresywnym, nieagresywnymi

Synonimy do "agresywny" z podziałem na kategorie:


czupurny

czupurny, zaczepny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady

dziki

dziki, straszny

przykry

przykry, nieznośny, obraźliwy, nieprzyjemny, obrażający

wrogi

wrogi, cyniczny, zaborczy, zaczepny, zadziorny, zuchwały, atakujący, napastliwy, wojowniczy, złośliwy, konfliktowy, napadający, awanturniczy, prowokacyjny, prześmiewczy

straszny

straszny, inwazyjny, natrętny, natarczywy, przesadzony, nieprzyjemny

rączy

rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki

rogaty

rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się

krewki

krewki, narwany, przykry, porywczy, inwazyjny, wybuchowy, gwałtowny, impulsywny, popędliwy, zapalczywy, postrzelony, nieprzyjemny, obrażający, nieobliczalny, żywo reagujący, w gorącej wodzie kąpany

zaborczy

zaborczy, inwazyjny, gwałtowny, napadający

ostry

ostry, wrogi, zaczepny, gwałtowny, konfrontacyjny

psotny

psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady

chamski

chamski, przykry, niemiły, obcesowy, szorstki, arogancki, dokuczliwy, impulsywny, opryskliwy, grubiański, niegrzeczny, nietaktowny, nieuprzejmy, antypatyczny, nieprzyjemny, odpychający, niesympatyczny

barwny

barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: