1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "agresywny"

Synonim agresywny

Lista synonimów do agresywny:


dziki, ostry, wrogi, barwny, krewki, psotny, rogaty, rączy, szybki, chamski, chwacki, draczny, gniewny, gorący, narwany, nerwowy, ognisty, okrutny, przykry, prędki, szalony, brutalny, cyniczny, czupurny, figlarny, niemiły, obcesowy, paniczny, porywczy, straszny, swarliwy, swawolny, szorstki, zaborczy, zaczepny, zajadły, arogancki, drażliwy, inwazyjny, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, natrętny, nieludzki, niesforny, niezgodny, obsesyjny, obłędny, rozpasany, samowolny, wybuchowy, wywrotowy, wzburzony, zaciekły, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, bestialski, chaotyczny, chorobliwy, dokuczliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, nieuległy, nieznośny, obraźliwy, opryskliwy, podniecony, popędliwy, przebojowy, przygodowy, szaleńczy, szelmowski, wojowniczy, wściekły, zapalczywy, zawadiacki, zwierzęcy, złośliwy, buńczuczny, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, grubiański, hałaśliwy, histeryczny, konfliktowy, napadający, niegrzeczny, nieskładny, niespokojny, niestaranny, nietaktowny, nieuprzejmy, opętańczy, paranoiczny, podminowany, postrzelony, pośpieszny, przesadzony, łobuzerski, antypatyczny, awanturniczy, chuligański, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieopanowany, nieprzyjemny, nieprzytomny, nieuładzony, nonszalancki, obrażający, odpychający, piorunujący, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, zdenerwowany, barbarzyński, nieobliczalny, niepohamowany, nieposłuszny, podróżniczy, prześmiewczy, roztrzęsiony, zapamiętały, konfrontacyjny, nieposkromiony, niesympatyczny, wichrzycielski, zacietrzewiony, bezceremonialny, niesystematyczny, rozgorączkowany, szukający zwady, wymykający się, żywo reagujący, niepowściągliwy, wyłamujący się, niechętny do nauki, w gorącej wodzie kąpany

Odmiana słowa agresywny:


agresywny, agresywna, agresywną, agresywne, agresywnego, agresywnej, agresywnemu, agresywni, agresywnie, agresywnych, agresywnym, agresywnymi, nieagresywna, nieagresywną, nieagresywne, nieagresywnego, nieagresywnej, nieagresywnemu, nieagresywni, nieagresywnie, nieagresywny, nieagresywnych, nieagresywnym, nieagresywnymi

Synonimy do agresywny z podziałem na kategorie:


czupurny
czupurny, zaczepny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady
dziki
dziki, straszny
przykry
przykry, nieznośny, obraźliwy, nieprzyjemny, obrażający
wrogi
wrogi, cyniczny, zaborczy, zaczepny, zadziorny, zuchwały, atakujący, napastliwy, wojowniczy, złośliwy, konfliktowy, napadający, awanturniczy, prowokacyjny, prześmiewczy
straszny
straszny, inwazyjny, natrętny, natarczywy, przesadzony, nieprzyjemny
rączy
rączy, chwacki, czupurny, zaczepny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki
rogaty
rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, zaczepny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się
krewki
krewki, narwany, przykry, porywczy, inwazyjny, wybuchowy, gwałtowny, impulsywny, popędliwy, zapalczywy, postrzelony, nieprzyjemny, obrażający, nieobliczalny, żywo reagujący, w gorącej wodzie kąpany
zaborczy
zaborczy, inwazyjny, gwałtowny, napadający
ostry
ostry, wrogi, zaczepny, gwałtowny, konfrontacyjny
psotny
psotny, czupurny, figlarny, zaczepny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady
chamski
chamski, przykry, niemiły, obcesowy, szorstki, arogancki, dokuczliwy, impulsywny, opryskliwy, grubiański, niegrzeczny, nietaktowny, nieuprzejmy, antypatyczny, nieprzyjemny, odpychający, niesympatyczny
barwny
barwny, draczny, czupurny, figlarny, zaczepny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: