1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "zaczepny"

Synonim zaczepny


Synonimy do "zaczepny":


dziki, ostry, wrogi, barwny, krewki, psotny, rogaty, rączy, szybki, chwacki, draczny, gniewny, gorący, narwany, nerwowy, ognisty, prędki, cyniczny, czupurny, figlarny, paniczny, porywczy, swarliwy, swawolny, zaborczy, zajadły, agresywny, drażliwy, krnąbrny, krzykliwy, narowisty, niesforny, niezgodny, obsesyjny, obłędny, rozpasany, samowolny, wybuchowy, wywrotowy, wzburzony, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, atakujący, chaotyczny, chorobliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, nieuległy, podniecony, popędliwy, przebojowy, przygodowy, szaleńczy, szelmowski, wojowniczy, wściekły, zapalczywy, zawadiacki, złośliwy, buńczuczny, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, hałaśliwy, histeryczny, konfliktowy, napadający, nieskładny, niespokojny, niestaranny, paranoiczny, podminowany, pośpieszny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieprzytomny, nieuładzony, nonszalancki, piorunujący, prowokacyjny, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, zdenerwowany, niepohamowany, nieposłuszny, podróżniczy, prześmiewczy, roztrzęsiony, zapamiętały, konfrontacyjny, nieposkromiony, wichrzycielski, zacietrzewiony, niesystematyczny, szukający zwady, wymykający się, niepowściągliwy, wyłamujący się, niechętny do nauki

Odmiana słowa "zaczepny":


zaczepny, niezaczepna, niezaczepną, niezaczepne, niezaczepnego, niezaczepnej, niezaczepnemu, niezaczepni, niezaczepnie, niezaczepny, niezaczepnych, niezaczepnym, niezaczepnymi, zaczepna, zaczepną, zaczepne, zaczepnego, zaczepnej, zaczepnemu, zaczepni, zaczepnie, zaczepnych, zaczepnym, zaczepnymi

Synonimy do "zaczepny" z podziałem na kategorie:


czupurny

czupurny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, szukający zwady

zaczepny

prowokacyjny

dziki

dziki, wrogi, czupurny, zaborczy, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, natarczywy, wojowniczy, buńczuczny, konfliktowy, napadający, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, zacietrzewiony, szukający zwady

wrogi

wrogi, cyniczny, zaborczy, agresywny, zadziorny, zuchwały, atakujący, napastliwy, wojowniczy, złośliwy, konfliktowy, napadający, awanturniczy, prowokacyjny, prześmiewczy

rączy

rączy, chwacki, czupurny, agresywny, krnąbrny, niesforny, zadziorny, zuchowaty, zuchwały, napastliwy, nieuległy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady, niechętny do nauki

rogaty

rogaty, narwany, czupurny, swarliwy, swawolny, agresywny, narowisty, niesforny, niezgodny, rozpasany, samowolny, zadziorny, zuchwały, kłótliwy, napastliwy, szelmowski, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, nieposkromiony, szukający zwady, wymykający się, wyłamujący się

ostry

ostry, wrogi, agresywny, gwałtowny, konfrontacyjny

psotny

psotny, czupurny, figlarny, agresywny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, chuligański, nonszalancki, zadzierzysty, szukający zwady

krewki

krewki, szybki, gniewny, gorący, nerwowy, ognisty, prędki, czupurny, paniczny, porywczy, zajadły, agresywny, drażliwy, obsesyjny, obłędny, wybuchowy, wzburzony, zadziorny, chaotyczny, chorobliwy, fanatyczny, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, podniecony, popędliwy, szaleńczy, wściekły, zapalczywy, choleryczny, emocjonalny, gorączkowy, histeryczny, nieskładny, niespokojny, niestaranny, paranoiczny, podminowany, pośpieszny, nadpobudliwy, niecierpliwy, nieprzytomny, piorunujący, zdenerwowany, niepohamowany, roztrzęsiony, zapamiętały, niesystematyczny, niepowściągliwy

barwny

barwny, draczny, czupurny, figlarny, agresywny, krnąbrny, krzykliwy, niesforny, zadziorny, zuchwały, napastliwy, przebojowy, wojowniczy, zawadiacki, buńczuczny, łobuzerski, awanturniczy, nonszalancki, zadzierzysty, nieposłuszny, szukający zwady
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: