1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozpasany"

Synonim rozpasany


Synonimy do "rozpasany":


zły, krewki, rogaty, umowny, uparty, dowolny, narwany, paradny, pijacki, upadły, wesoły, zabawny, amoralny, czupurny, figlarny, fikuśny, frywolny, jowialny, niekarny, porywczy, sprośny, swarliwy, swawolny, swobodny, wulgarny, wyuzdany, zaczepny, zboczony, zdrożny, agresywny, bachusowy, bezczelny, hulaszczy, hultajski, krnąbrny, narowisty, niesforny, niezgodny, przekorny, rozpustny, samowolny, wybuchowy, zadziorny, zbereźny, zbójecki, zuchwały, łajdacki, śmieszny, bezwstydny, dekadencki, gwałtowny, impulsywny, kłótliwy, napastliwy, niegodziwy, niemoralny, niepokorny, nierządny, popędliwy, rozbrykany, rozrywkowy, schyłkowy, sfiksowany, skończony, szelmowski, wojowniczy, wszeteczny, zapalczywy, zawadiacki, łotrowski, buńczuczny, niegrzeczny, obsceniczny, perwersyjny, postrzelony, rozwiązły, wyzywający, łobuzerski, żartobliwy, awanturniczy, chuligański, libertyński, nieuładzony, niewyważony, rozpuszczony, rozwichrzony, zadzierzysty, zdeprawowany, nieobliczalny, nieposłuszny, nieprzyzwoity, nieujarzmiony, nieokiełznany, nieposkromiony, nieprzemożony, nieuzasadniony, zdemoralizowany, szukający zwady, wymykający się, niezrównoważony, wyłamujący się, lekkich obyczajów, nie do stłumienia, niezdyscyplinowany, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować, w gorącej wodzie kąpany, niedający się kontrolować

Odmiana słowa "rozpasany":


rozpasany, nierozpasana, nierozpasaną, nierozpasane, nierozpasanego, nierozpasanej, nierozpasanemu, nierozpasani, nierozpasany, nierozpasanych, nierozpasanym, nierozpasanymi, rozpasana, rozpasaną, rozpasane, rozpasanego, rozpasanej, rozpasanemu, rozpasani, rozpasanych, rozpasanym, rozpasanymi

Synonimy do "rozpasany" z podziałem na kategorie:


rogaty

rogaty, narwany, czupurny, swawolny, narowisty, niesforny, samowolny, szelmowski, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, nieokiełznany, nieposkromiony, wymykający się, wyłamujący się

upadły

upadły, hulaszczy, rozpustny, dekadencki, rozwiązły, zdemoralizowany

pijacki

pijacki, upadły, bachusowy, hulaszczy, rozpustny, dekadencki, rozwiązły, zdeprawowany, zdemoralizowany

krewki

krewki, rogaty, narwany, czupurny, porywczy, swawolny, narowisty, niesforny, samowolny, wybuchowy, gwałtowny, impulsywny, popędliwy, sfiksowany, szelmowski, zapalczywy, postrzelony, nieuładzony, niewyważony, rozpuszczony, rozwichrzony, nieobliczalny, nieposkromiony, wymykający się, niezrównoważony, wyłamujący się, w gorącej wodzie kąpany

rozpasany

nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, nieujarzmiony, nieokiełznany, nieposkromiony, nieprzemożony, wymykający się, wyłamujący się, nie do stłumienia, niedający się kontrolować

zły

zły, upadły, amoralny, frywolny, sprośny, swobodny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, hulaszczy, rozpustny, zbereźny, dekadencki, niemoralny, nierządny, wszeteczny, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, zdeprawowany, nieprzyzwoity, zdemoralizowany
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: