1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "rozpustny"

Synonim rozpustny


Synonimy do "rozpustny":


zły, brudny, podły, bezecny, chamski, cierpki, dobitny, dosadny, pijacki, plugawy, tłusty, upadły, zepsuty, amoralny, brutalny, figlarny, frywolny, obcesowy, obleśny, obskurny, parszywy, pieprzny, pikantny, rubaszny, sprośny, swobodny, szorstki, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, bachusowy, hulaszczy, lubieżny, niesforny, ordynarny, prostacki, rozpasany, szkaradny, zbereźny, zmysłowy, dekadencki, drastyczny, niemoralny, nierządny, nieskromny, obmierzły, podejrzany, przewrotny, schyłkowy, skończony, wszeteczny, wykolejony, bez ogłady, grubiański, niegrzeczny, obsceniczny, perwersyjny, pożądliwy, rozwiązły, gruboskórny, libertyński, niewyparzony, odrażający, zdeprawowany, nieprzyzwoity, zdemoralizowany, lekkich obyczajów

Odmiana słowa "rozpustny":


rozpustny, nierozpustna, nierozpustną, nierozpustne, nierozpustnego, nierozpustnej, nierozpustnemu, nierozpustni, nierozpustnie, nierozpustny, nierozpustnych, nierozpustnym, nierozpustnymi, rozpustna, rozpustną, rozpustne, rozpustnego, rozpustnej, rozpustnemu, rozpustni, rozpustnie, rozpustnych, rozpustnym, rozpustnymi

Synonimy do "rozpustny" z podziałem na kategorie:


upadły

upadły, hulaszczy, rozpasany, dekadencki, rozwiązły, zdemoralizowany

sprośny

sprośny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, zbereźny, nierządny, wszeteczny, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, nieprzyzwoity

dosadny

dosadny, figlarny, frywolny, pieprzny, pikantny, rubaszny, sprośny, zbereźny, obsceniczny, rozwiązły, libertyński, nieprzyzwoity

pijacki

pijacki, upadły, bachusowy, hulaszczy, rozpasany, dekadencki, rozwiązły, zdeprawowany, zdemoralizowany

zły

zły, amoralny, frywolny, sprośny, swobodny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, zbereźny, niemoralny, nierządny, wszeteczny, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, nieprzyzwoity

brudny

brudny, podły, plugawy, obleśny, obskurny, parszywy, sprośny, lubieżny, szkaradny, obmierzły, podejrzany, odrażający

dobitny

dobitny, dosadny, frywolny, sprośny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, zbereźny, drastyczny, nierządny, wszeteczny, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, nieprzyzwoity

bezecny

bezecny, zepsuty, frywolny, sprośny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, zbereźny, niemoralny, nierządny, przewrotny, wszeteczny, wykolejony, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, zdeprawowany, nieprzyzwoity, zdemoralizowany

frywolny

frywolny, sprośny, wulgarny, wyuzdany, zboczony, zdrożny, zbereźny, nierządny, wszeteczny, obsceniczny, perwersyjny, rozwiązły, libertyński, nieprzyzwoity
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: