1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przekorny"

Synonim przekorny


Synonimy do "przekorny":


rogaty, uparty, narwany, czupurny, fikuśny, niekarny, swawolny, wyuzdany, krnąbrny, narowisty, niesforny, rozpasany, samowolny, sprzeczny, niegodziwy, niepokorny, nieuległy, rozbrykany, szelmowski, zawadiacki, buńczuczny, dysonansowy, niegrzeczny, żartobliwy, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, nieposłuszny, nieposkromiony, wymykający się, kontradyktoryczny, wyłamujący się, niezdyscyplinowany, niechętny do nauki, trudny do kierowania, niedający się opanować, nie dający się opanować

Odmiana słowa "przekorny":


przekorny, nieprzekorna, nieprzekorną, nieprzekorne, nieprzekornego, nieprzekornej, nieprzekornemu, nieprzekorni, nieprzekornie, nieprzekorny, nieprzekornych, nieprzekornym, nieprzekornymi, przekorna, przekorną, przekorne, przekornego, przekornej, przekornemu, przekorni, przekornie, przekornych, przekornym, przekornymi

Synonimy do "przekorny" z podziałem na kategorie:


przekorny

sprzeczny, dysonansowy, kontradyktoryczny

uparty

uparty, krnąbrny, niesforny, niepokorny, nieposłuszny, trudny do kierowania, nie dający się opanować

rogaty

rogaty, uparty, narwany, czupurny, swawolny, krnąbrny, narowisty, niesforny, rozpasany, samowolny, niepokorny, szelmowski, nieuładzony, rozpuszczony, rozwichrzony, nieposłuszny, nieposkromiony, wyłamujący się
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: