Synonim czytelny

Lista synonimów do czytelny:


dany, jasny, jawny, mocny, ostry, pewny, bystry, czysty, nośny, prosty, twardy, typowy, ważny, widomy, dobitny, dogodny, dosadny, istotny, otwarty, skrajny, wymowny, zgrabny, chodliwy, cielesny, fizyczny, jaskrawy, klarowny, niezbity, obcesowy, rażący, rozmowny, rubaszny, rzeczowy, sensowny, trzeźwy, ustalony, widoczny, wyraźny, bezsporny, chwytliwy, dostępny, ewidentny, konkretny, namacalny, naturalny, oczywisty, oddzielny, popularny, stanowczy, widzialny, wyrazisty, atrakcyjny, drastyczny, korporalny, krzyczący, materialny, nieodparty, niezawiły, określony, praktyczny, precyzyjny, sugestywny, towarzyski, ekspresyjny, ekspresywny, nieskrywany, przystępny, uderzający, uwydatniony, zauważalny, zdecydowany, zrozumiały, bezpośredni, bezsprzeczny, dostrzegalny, jednoznaczny, kategoryczny, niewątpliwy, obserwowalny, postrzegalny, schematyczny, uwidoczniony, bezdyskusyjny, komunikatywny, niedwuznaczny, przekonujący, przewidywalny, rozpoznawalny, niepodważalny, przemawiający, symptomatyczny, bezceremonialny, do przewidzenia, nieabstrakcyjny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, narzucający się, możliwy do czytania, rzucający się w oczy, zdolny do porozumienia, dający się zauważyć, dający się przewidzieć, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa czytelny:


czytelny, czytelna, czytelną, czytelne, czytelnego, czytelnej, czytelnemu, czytelni, czytelnie, czytelnych, czytelnym, czytelnymi, nieczytelna, nieczytelną, nieczytelne, nieczytelnego, nieczytelnej, nieczytelnemu, nieczytelni, nieczytelnie, nieczytelny, nieczytelnych, nieczytelnym, nieczytelnymi

Synonimy do "czytelny" z podziałem na kategorie:


czytelny
możliwy do czytania
nośny
nośny, wymowny, wyrazisty, przystępny, zrozumiały, przekonujący
widomy
widomy, widoczny, wyraźny, wyrazisty, rzucający się w oczy
jasny
jasny, klarowny, widoczny, wyraźny, oczywisty, wyrazisty, zrozumiały, jednoznaczny
dobitny
dobitny, dosadny, wymowny, jaskrawy, klarowny, wyraźny, ewidentny, stanowczy, wyrazisty, uwydatniony, zdecydowany, niedwuznaczny
mocny
mocny, dobitny, dosadny, wymowny, klarowny, obcesowy, rubaszny, wyraźny, stanowczy, wyrazisty, drastyczny, zdecydowany, bezpośredni, jednoznaczny, bezceremonialny
dany
dany, jasny, ważny, istotny, cielesny, fizyczny, rzeczowy, sensowny, ustalony, konkretny, namacalny, korporalny, materialny, określony, praktyczny, jednoznaczny, niedwuznaczny, nieabstrakcyjny
typowy
typowy, schematyczny, przewidywalny, do przewidzenia, dający się przewidzieć
jawny
jawny, rażący, ewidentny
W naszym słowniku znajduje się 103 synonimów dla słowa: "czytelny". Między innymi: jawny, mocny, ostry. Słowo "czytelny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 9 różnych kategorii według znaczeń.