Synonim widoczny

Lista synonimów do widoczny:


suty, duży, jasny, jawny, mocny, ostry, pewny, spory, znany, czysty, liczny, nośny, obfity, prosty, twardy, widomy, dobitny, dosadny, otwarty, skrajny, solidny, szczery, wydatny, wymowny, zasobny, czytelny, fizyczny, jaskrawy, klarowny, nielichy, niemały, okazały, pokaźny, rażący, uchwytny, wyraźny, bezsporny, chwytliwy, ewidentny, kolosalny, konkretny, namacalny, naturalny, oczywisty, oddzielny, publiczny, rozległy, rozsądny, widzialny, wrażliwy, wyrazisty, znaczący, świadomy, krzyczący, nieodparty, nieudawany, odczuwalny, sugestywny, wyczuwalny, autentyczny, ekspresyjny, ekspresywny, godny uwagi, niepozowany, nieskrywany, uderzający, uwydatniony, zauważalny, zdecydowany, zewnętrzny, zrozumiały, bezsprzeczny, dostrzegalny, jednoznaczny, kategoryczny, niebagatelny, niewątpliwy, obserwowalny, postrzegalny, uwidoczniony, niedwuznaczny, przekonujący, rozpoznawalny, stuprocentowy, przemawiający, nieabstrakcyjny, narzucający się, nie do pogardzenia, rzucający się w oczy, dający się zauważyć, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa widoczny:


widoczny, niewidoczna, niewidoczną, niewidoczne, niewidocznego, niewidocznej, niewidocznemu, niewidoczni, niewidocznie, niewidoczny, niewidocznych, niewidocznym, niewidocznymi, widoczna, widoczną, widoczne, widocznego, widocznej, widocznemu, widoczni, widocznie, widocznych, widocznym, widocznymi

Synonimy do "widoczny" z podziałem na kategorie:


widomy
widomy, czytelny, wyraźny, wyrazisty, rzucający się w oczy
widoczny
namacalny, widzialny, zauważalny, dostrzegalny, dający się zauważyć
jasny
jasny, czytelny, klarowny, wyraźny, oczywisty, wyrazisty, zrozumiały, jednoznaczny
jawny
jawny, znany, szczery, publiczny, nieudawany, niepozowany
uchwytny
uchwytny, konkretny, namacalny, zauważalny, dostrzegalny, nieabstrakcyjny
suty
suty, duży, spory, liczny, obfity, solidny, wydatny, zasobny, nielichy, niemały, okazały, pokaźny, kolosalny, rozległy, znaczący, niebagatelny
W naszym słowniku znajduje się 91 synonimów dla słowa: "widoczny". Między innymi: jasny, jawny, mocny. Słowo "widoczny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 6 różnych kategorii według znaczeń.