1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "kategoryczny"

Synonim kategoryczny


Synonimy do "kategoryczny":


jasny, mocny, pewny, srogi, surowy, twardy, uparty, dobitny, dosadny, finalny, koronny, okrutny, otwarty, sztywny, czytelny, główny, jaskrawy, klarowny, kluczowy, końcowy, niezbity, rażący, widoczny, wyraźny, władczy, zaborczy, ścisły, absolutny, asertywny, bezduszny, bezsporny, ewidentny, konkretny, oczywisty, przewodni, stanowczy, szczytowy, wyrazisty, węzłowy, aklamowany, arbitralny, bezlitosny, całkowity, drastyczny, krzyczący, nadrzędny, nieodparty, nieugięty, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, despotyczny, uderzający, uwydatniony, wymagający, zdecydowany, apodyktyczny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, jednoznaczny, newralgiczny, niewątpliwy, pewny siebie, pryncypialny, restrykcyjny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, jednogłośny, niedwuznaczny, nieodwołalny, nieustępliwy, rygorystyczny, niemiłosierny, niepodważalny, bezkompromisowy, niepobłażliwy, niezaprzeczalny, rozstrzygający, niekwestionowany, niewahający się, kończący sprawę, niebudzący wątpliwości, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa "kategoryczny":


kategoryczny, kategoryczna, kategoryczną, kategoryczne, kategorycznego, kategorycznej, kategorycznemu, kategoryczni, kategorycznie, kategorycznych, kategorycznym, kategorycznymi, niekategoryczna, niekategoryczną, niekategoryczne, niekategorycznego, niekategorycznej, niekategorycznemu, niekategoryczni, niekategorycznie, niekategoryczny, niekategorycznych, niekategorycznym, niekategorycznymi

Synonimy do "kategoryczny" z podziałem na kategorie:


otwarty

otwarty, asertywny, stanowczy, zdecydowany, pewny siebie

ostateczny

ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, nieodwołalny

władczy

władczy, zaborczy, stanowczy, arbitralny, zdecydowany, apodyktyczny, bezwzględny

aklamowany

aklamowany, ostateczny, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, jednogłośny, niekwestionowany

niezbity

niezbity, absolutny, bezsporny, nieodparty, ostateczny, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednoznaczny, niewątpliwy, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

srogi

srogi, surowy, uparty, okrutny, bezduszny, bezlitosny, nieugięty, despotyczny, bezwzględny, niemiłosierny, niepobłażliwy

asertywny

asertywny, stanowczy, ostateczny, definitywny, zdecydowany, bezwarunkowy, bezwzględny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, newralgiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany

mocny

mocny, pewny, twardy, uparty, dobitny, wyraźny, asertywny, stanowczy, pewny siebie, nieustępliwy, bezkompromisowy, rozstrzygający, niewahający się

surowy

surowy, sztywny, ścisły, drastyczny, zasadniczy, wymagający, bezwzględny, pryncypialny, restrykcyjny, rygorystyczny

jasny

jasny, mocny, pewny, twardy, dobitny, dosadny, otwarty, czytelny, jaskrawy, klarowny, rażący, widoczny, wyraźny, ewidentny, konkretny, oczywisty, wyrazisty, krzyczący, uderzający, uwydatniony, zdecydowany, jednoznaczny, niewątpliwy, niedwuznaczny, niebudzący wątpliwości
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: