Synonim bezapelacyjny

Lista synonimów do bezapelacyjny:


pełny, finalny, koronny, totalny, główny, kluczowy, końcowy, niezbity, zupełny, żelazny, absolutny, asertywny, bezsporny, kompletny, przewodni, stanowczy, szczytowy, węzłowy, aklamowany, całkowity, nadrzędny, nieodparty, niezmienny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, zdecydowany, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, newralgiczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, jednogłośny, niepodważalny, niezaprzeczalny, rozstrzygający, niekwestionowany, kończący sprawę, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa bezapelacyjny:


bezapelacyjny, bezapelacyjna, bezapelacyjną, bezapelacyjne, bezapelacyjnego, bezapelacyjnej, bezapelacyjnemu, bezapelacyjni, bezapelacyjnie, bezapelacyjnych, bezapelacyjnym, bezapelacyjnymi, niebezapelacyjna, niebezapelacyjną, niebezapelacyjne, niebezapelacyjnego, niebezapelacyjnej, niebezapelacyjnemu, niebezapelacyjni, niebezapelacyjnie, niebezapelacyjny, niebezapelacyjnych, niebezapelacyjnym, niebezapelacyjnymi

Synonimy do "bezapelacyjny" z podziałem na kategorie:


aklamowany
aklamowany, bezsprzeczny, jednomyślny, jednogłośny
niezbity
niezbity, absolutny, bezsporny, nieodparty, ostateczny, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednoznaczny, kategoryczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się
ostateczny
ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezdyskusyjny, niekwestionowany
pełny
pełny, totalny, zupełny, żelazny, absolutny, kompletny, całkowity, niezmienny, ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany
bezsprzeczny
bezsprzeczny, jednomyślny, jednogłośny
asertywny
asertywny, stanowczy, ostateczny, definitywny, zdecydowany, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezdyskusyjny, niekwestionowany
finalny
finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany
W naszym słowniku znajduje się 46 synonimów dla słowa: "bezapelacyjny". Między innymi: koronny, totalny, główny. Słowo "bezapelacyjny" zostało odmienione przez przypadki. Synonimy zostały podzielone na 7 różnych kategorii według znaczeń.