1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "bezapelacyjny"

Synonim bezapelacyjny


Synonimy do "bezapelacyjny":


pełny, finalny, koronny, totalny, główny, kluczowy, końcowy, niezbity, zupełny, żelazny, absolutny, asertywny, bezsporny, kompletny, przewodni, stanowczy, szczytowy, węzłowy, aklamowany, całkowity, nadrzędny, nieodparty, niezmienny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, zdecydowany, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, newralgiczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, jednogłośny, niepodważalny, niezaprzeczalny, rozstrzygający, niekwestionowany, kończący sprawę, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa "bezapelacyjny":


bezapelacyjny, bezapelacyjna, bezapelacyjną, bezapelacyjne, bezapelacyjnego, bezapelacyjnej, bezapelacyjnemu, bezapelacyjni, bezapelacyjnie, bezapelacyjnych, bezapelacyjnym, bezapelacyjnymi, niebezapelacyjna, niebezapelacyjną, niebezapelacyjne, niebezapelacyjnego, niebezapelacyjnej, niebezapelacyjnemu, niebezapelacyjni, niebezapelacyjnie, niebezapelacyjny, niebezapelacyjnych, niebezapelacyjnym, niebezapelacyjnymi

Synonimy do "bezapelacyjny" z podziałem na kategorie:


aklamowany

aklamowany, bezsprzeczny, jednomyślny, jednogłośny

niezbity

niezbity, absolutny, bezsporny, nieodparty, ostateczny, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednoznaczny, kategoryczny, niewątpliwy, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

ostateczny

ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

pełny

pełny, totalny, zupełny, żelazny, absolutny, kompletny, całkowity, niezmienny, ostateczny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany

bezsprzeczny

bezsprzeczny, jednomyślny, jednogłośny

asertywny

asertywny, stanowczy, ostateczny, definitywny, zdecydowany, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: