1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "ostateczny"

Synonim ostateczny


Synonimy do "ostateczny":


suty, cały, duży, hojny, mocny, ostry, silny, żywy, pełny, realny, typowy, upojny, ważki, ważny, wielki, wysoki, zborny, finalny, istotny, koronny, ogromny, ogólny, ostatni, przedni, skrajny, totalny, wszelki, znaczny, brzegowy, czołowy, docelowy, dotkliwy, globalny, główny, kluczowy, końcowy, naczelny, niezbity, okazały, olbrzymi, pierwszy, zupełny, łączny, żelazny, absolutny, asertywny, bezkresny, bezsporny, dekretowy, dokładny, doniosły, generalny, graniczny, gruntowny, głęboki, kolosalny, kompletny, krańcowy, krytyczny, na skraju, obrzeżny, panujący, planowany, prawdziwy, przewodni, radykalny, stanowczy, szczytowy, węzłowy, znamienny, aklamowany, całkowity, dogłębny, dokumentny, drastyczny, integralny, intensywny, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, nieodparty, niezbędny, niezmienny, podstawowy, powszechny, przemożny, skończony, upajający, wielgachny, zasadniczy, zwierzchni, bezpowrotny, decydujący, definitywny, dominujący, drobiazgowy, ekstremalny, gigantyczny, narkotyczny, odurzający, orzekający, peryferyjny, przenikliwy, przełomowy, skumulowany, sztandarowy, zdecydowany, zewnętrzny, bezgraniczny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, całościowy, gwarantowany, jednomyślny, jednoznaczny, kategoryczny, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, nieogarniony, niepodzielny, nieprzebrany, niewątpliwy, niezmierzony, peryferyczny, ponad miarę, pryncypialny, przesądzony, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, fundamentalny, jednogłośny, konstytutywny, liczący się, nieodwołalny, nieodwracalny, nieskończony, otumaniający, szczegółowy, wiodący prym, najważniejszy, niepodważalny, niepołowiczny, przeważający, zdeterminowany, najistotniejszy, niezaprzeczalny, oszałamiający, przekraczający, reprezentacyjny, rozstrzygający, niekwestionowany, przytłaczający, wychodzący poza, najwyższej rangi, udzielający się, kończący sprawę, przewijający się, wszechogarniający, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, prowadzący do celu, przeplatający się, nieskończenie wielki, przekraczający miarę, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość, rozumiejący się sam przez się

Odmiana słowa "ostateczny":


ostateczny, nieostateczna, nieostateczną, nieostateczne, nieostatecznego, nieostatecznej, nieostatecznemu, nieostateczni, nieostatecznie, nieostateczny, nieostatecznych, nieostatecznym, nieostatecznymi, ostateczna, ostateczną, ostateczne, ostatecznego, ostatecznej, ostatecznemu, ostateczni, ostatecznie, ostatecznych, ostatecznym, ostatecznymi

Synonimy do "ostateczny" z podziałem na kategorie:


ostateczny

definitywny, bezwarunkowy, kategoryczny, nieodwołalny

koronny

koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, nadrzędny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najważniejszy, najistotniejszy, rozstrzygający

skrajny

skrajny, krańcowy, radykalny, szczytowy, ekstremalny, niepołowiczny, przekraczający miarę

aklamowany

aklamowany, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednomyślny, kategoryczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, jednogłośny, niekwestionowany

niezbity

niezbity, absolutny, bezsporny, nieodparty, definitywny, bezsprzeczny, bezwarunkowy, bezwzględny, jednoznaczny, kategoryczny, niewątpliwy, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany, rozumiejący się sam przez się

pełny

pełny, totalny, zupełny, żelazny, absolutny, kompletny, całkowity, niezmienny, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezwyjątkowy, niepodważalny, niezaprzeczalny, niekwestionowany

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

zborny

zborny, ostatni, docelowy, końcowy, prowadzący do celu

docelowy

docelowy, planowany

finalny

finalny, końcowy

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, przewodni, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, rozstrzygający, najwyższej rangi

asertywny

asertywny, stanowczy, definitywny, zdecydowany, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, niekwestionowany

ważki

ważki, istotny, koronny, główny, kluczowy, doniosły, szczytowy, węzłowy, nadrzędny, niezbędny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, fundamentalny, liczący się, rozstrzygający, nie do przecenienia

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, główny, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, przewodni, węzłowy, intensywny, nadrzędny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, rozstrzygający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, główny, kluczowy, panujący, przewodni, węzłowy, nadrzędny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, przeważający, reprezentacyjny, rozstrzygający, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

radykalny

radykalny, szczytowy, zasadniczy

suty

suty, duży, hojny, ważny, wielki, wysoki, ogromny, znaczny, okazały, olbrzymi, kolosalny, wielgachny, gigantyczny

realny

realny, istotny, doniosły, prawdziwy, radykalny, drastyczny, zasadniczy, niebagatelny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: