1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "powszechny"

Synonim powszechny


Synonimy do "powszechny":


cały, modny, niski, walny, znany, masowy, nośny, pełny, prosty, typowy, wysoki, banalny, grupowy, hurtowy, istotny, kultowy, lubiany, ogólny, totalny, wszelki, ziemski, zwykły, chodliwy, globalny, nagminny, obiegowy, oklepany, plenarny, potoczny, przaśny, tandetny, wnikliwy, wspólny, wyuczony, wzajemny, zbiorczy, zbiorowy, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, ordynarny, popularny, pospolity, powszedni, prostacki, publiczny, systemowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, światowy, atrakcyjny, całkowity, dogłębny, dokumentny, doskonały, integralny, kolegialny, kolektywny, legendarny, ostateczny, prymitywny, skończony, społeczny, szablonowy, zespołowy, łączący, drobiazgowy, ekumeniczny, epidemiczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, niewybredny, przeciętny, przekrojowy, skrupulatny, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, niewyszukany, stereotypowy, wielostronny, szczegółowy, wszechstronny, wyczerpujący, multilateralny, nieograniczony, nieskrępowany, ogólnokrajowy, podsumowujący, uogólniający, wielofunkcyjny, encyklopedyczny, kosmopolityczny, wielokierunkowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający, na skalę światową, cieszący się popularnością

Odmiana słowa "powszechny":


powszechny, niepowszechna, niepowszechną, niepowszechne, niepowszechnego, niepowszechnej, niepowszechnemu, niepowszechni, niepowszechnie, niepowszechny, niepowszechnych, niepowszechnym, niepowszechnymi, powszechna, powszechną, powszechne, powszechnego, powszechnej, powszechnemu, powszechni, powszechnie, powszechnych, powszechnym, powszechnymi

Synonimy do "powszechny" z podziałem na kategorie:


totalny

totalny, zupełny, całkowity, nieograniczony, nieskrępowany, wszechogarniający

ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny

globalny

globalny, światowy, ogólnoświatowy, na skalę światową

zwykły

zwykły, nagminny, pospolity

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

walny

walny, ogólny, plenarny, zbiorowy, generalny, publiczny

modny

modny, znany, nośny, kultowy, lubiany, chodliwy, popularny, atrakcyjny, legendarny, cieszący się popularnością

niski

niski, prosty, typowy, banalny, zwykły, oklepany, przaśny, tandetny, ordynarny, pospolity, powszedni, prostacki, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, prymitywny, szablonowy, niewybredny, przeciętny, niewyszukany, stereotypowy

obiegowy

obiegowy, potoczny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

ziemski

ziemski, globalny, światowy, kosmopolityczny, ogólnoświatowy

pełny

pełny, totalny, zupełny, absolutny, kompletny, całkowity, doskonały, bezwzględny, wszechogarniający

grupowy

grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, plenarny, wspólny, wzajemny, zbiorowy, łączny, generalny, kolegialny, kolektywny, zespołowy, uniwersalny, całościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: