1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "niepodzielny"

Synonim niepodzielny


Synonimy do "niepodzielny":


cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, plenarny, władczy, zbiorczy, zbiorowy, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, publiczny, systemowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, despotyczny, drobiazgowy, dyktatorski, holistyczny, kompleksowy, przekrojowy, samowładny, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, apodyktyczny, bezwzględny, całościowy, autokratyczny, szczegółowy, wszechstronny, nieograniczony, podsumowujący, uogólniający, wszechogarniający

Synonimy do "niepodzielny" z podziałem na kategorie:


całkowity

całkowity, całościowy

totalny

totalny, władczy, absolutny, despotyczny, dyktatorski, samowładny, apodyktyczny, autokratyczny, nieograniczony

cały

cały, pełny, istotny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, szczegółowy, wszechogarniający

ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorczy, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, systemowy, całkowity, integralny, powszechny, holistyczny, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny, podsumowujący, uogólniający
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: