1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "plenarny"

Synonim plenarny


Synonimy do "plenarny":


jawny, walny, masowy, pełny, grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, nagminny, wspólny, wzajemny, zbiorczy, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, systemowy, światowy, całkowity, integralny, kolegialny, kolektywny, powszechny, zespołowy, holistyczny, kompleksowy, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, niepodzielny, wszechstronny, ogólnokrajowy, podsumowujący, uogólniający, kosmopolityczny, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

Odmiana słowa "plenarny":


plenarny, nieplenarna, nieplenarną, nieplenarne, nieplenarnego, nieplenarnej, nieplenarnemu, nieplenarni, nieplenarny, nieplenarnych, nieplenarnym, nieplenarnymi, plenarna, plenarną, plenarne, plenarnego, plenarnej, plenarnemu, plenarni, plenarnych, plenarnym, plenarnymi

Synonimy do "plenarny" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, zbiorowy, łączny, generalny, publiczny, powszechny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny

walny

walny, ogólny

globalny

globalny, powszechny, uniwersalny, kosmopolityczny, ogólnoświatowy

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

jawny

jawny, publiczny

grupowy

grupowy, hurtowy, ogólny, globalny, wspólny, wzajemny, zbiorowy, łączny, generalny, kolegialny, kolektywny, powszechny, zespołowy, uniwersalny, całościowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: