1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "publiczny"

Synonim publiczny


Synonimy do "publiczny":


jawny, walny, znany, gminny, masowy, pełny, cywilny, ogólny, szczery, globalny, nagminny, plenarny, socjalny, widoczny, wspólny, zbiorczy, zbiorowy, łączny, generalny, komunalny, popularny, pospolity, systemowy, światowy, całkowity, integralny, nieudawany, państwowy, powszechny, społeczny, łączący, ekumeniczny, holistyczny, jednoczący, kompleksowy, niepozowany, obywatelski, przekrojowy, skumulowany, syntetyczny, uniwersalny, całościowy, niepodzielny, wszechstronny, podsumowujący, uogólniający, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

Odmiana słowa "publiczny":


publiczny, niepubliczna, niepubliczną, niepubliczne, niepublicznego, niepublicznej, niepublicznemu, niepubliczni, niepublicznie, niepubliczny, niepublicznych, niepublicznym, niepublicznymi, publiczna, publiczną, publiczne, publicznego, publicznej, publicznemu, publiczni, publicznie, publicznych, publicznym, publicznymi

Synonimy do "publiczny" z podziałem na kategorie:


ogólny

ogólny, globalny, plenarny, zbiorowy, łączny, generalny, powszechny, uniwersalny, całościowy, wszechstronny

publiczny

społeczny

jawny

jawny, znany, szczery, widoczny, nieudawany, niepozowany

walny

walny, ogólny, plenarny, zbiorowy, generalny, powszechny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, światowy, powszechny, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, charakterystyczny, wszechogarniający

gminny

gminny, cywilny, socjalny, wspólny, komunalny, społeczny, obywatelski
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: