1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "charakterystyczny"

Synonim charakterystyczny


Synonimy do "charakterystyczny":


cały, dziwny, masowy, rzadki, typowy, ważki, ważny, ciekawy, istotny, ogólny, swoisty, wymowny, globalny, kluczowy, nagminny, normalny, odrębny, osobisty, osobliwy, plenarny, unikalny, wspólny, wyraźny, zbiorowy, łączny, doniosły, dziwaczny, generalny, nietypowy, osobniczy, popularny, pospolity, publiczny, regularny, specjalny, unikatowy, znaczący, znamienny, światowy, egzotyczny, kuriozalny, niezwykły, oryginalny, podmiotowy, podstawowy, pojedynczy, powszechny, relewantny, wart uwagi, wyjątkowy, właściwy, zasadniczy, zwyczajowy, jednokrotny, jednorazowy, jednostkowy, nienormalny, odosobniony, okazjonalny, specyficzny, standardowy, subiektywny, szczególny, uniwersalny, całościowy, indywidualny, nadzwyczajny, niebagatelny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, niespotykany, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, ekscentryczny, fundamentalny, liczący się, poszczególny, rozpoznawalny, egzemplaryczny, ekstrawagancki, konwencjonalny, niepowtarzalny, nieprzeciętny, symptomatyczny, reprezentacyjny, reprezentatywny, rozstrzygający, ogólnoświatowy, ponadprzeciętny, spersonalizowany, wart podkreślenia, wszechogarniający, nie do przecenienia, wyróżniający się, obdarzony charakterem, jedyny w swoim rodzaju

Odmiana słowa "charakterystyczny":


charakterystyczny, charakterystyczna, charakterystyczną, charakterystyczne, charakterystycznego, charakterystycznej, charakterystycznemu, charakterystyczni, charakterystycznie, charakterystycznych, charakterystycznym, charakterystycznymi, niecharakterystyczna, niecharakterystyczną, niecharakterystyczne, niecharakterystycznego, niecharakterystycznej, niecharakterystycznemu, niecharakterystyczni, niecharakterystycznie, niecharakterystyczny, niecharakterystycznych, niecharakterystycznym, niecharakterystycznymi

Synonimy do "charakterystyczny" z podziałem na kategorie:


swoisty

swoisty, specyficzny, reprezentatywny, obdarzony charakterem

ważki

ważki, wymowny, znaczący, znamienny, symptomatyczny

cały

cały, typowy

typowy

typowy, swoisty, odrębny, osobliwy, wyraźny, osobniczy, wyjątkowy, właściwy, nienormalny, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, symptomatyczny, wyróżniający się

dziwny

dziwny, rzadki, ciekawy, swoisty, osobliwy, unikalny, dziwaczny, nietypowy, specjalny, unikatowy, znamienny, egzotyczny, kuriozalny, niezwykły, oryginalny, wyjątkowy, specyficzny, szczególny, nadzwyczajny, niecodzienny, niepospolity, niepowszedni, nietuzinkowy, niezwyczajny, paradoksalny, ekscentryczny, ekstrawagancki, niepowtarzalny, nieprzeciętny, ponadprzeciętny

masowy

masowy, ogólny, globalny, nagminny, plenarny, wspólny, zbiorowy, łączny, generalny, popularny, pospolity, publiczny, światowy, powszechny, uniwersalny, całościowy, ogólnoświatowy, wszechogarniający

egzemplaryczny

egzemplaryczny, reprezentatywny

rzadki

rzadki, swoisty, odrębny, osobliwy, unikalny, osobniczy, specjalny, unikatowy, znamienny, wyjątkowy, jednostkowy, specyficzny, szczególny, indywidualny, niecodzienny, niespotykany, nietuzinkowy, egzemplaryczny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: