1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "istotny"

Synonim istotny


Synonimy do "istotny":


dany, cały, duży, jasny, mocny, pilny, silny, spory, żywy, ciemny, liczny, obfity, pełny, ramowy, realny, rosły, uznany, ważki, ważny, wielki, wysoki, epokowy, godziwy, koronny, niezły, ogromny, ogólny, przedni, solidny, szeroki, totalny, wszelki, wybitny, wydatny, wymowny, znaczny, zwykły, aktualny, akuratny, cielesny, ciężki, czołowy, czytelny, dostatni, dotkliwy, fizyczny, globalny, głośny, główny, intratny, kluczowy, możliwy, naczelny, nasycony, nielichy, niemały, obszerny, okazały, olbrzymi, pierwszy, pokaźny, potoczny, poważny, rzeczowy, sensowny, staranny, straszny, ustalony, wnikliwy, wymagany, wyuczony, zupełny, łączny, ścisły, życiowy, żywotny, żądany, absolutny, bieżący, do rzeczy, dokładny, doniosły, faktyczny, generalny, gruntowny, głęboki, kapitalny, kolosalny, kompletny, konieczny, konkretny, korzystny, krańcowy, namacalny, naturalny, oczywisty, ordynarny, potrzebny, poważany, powszedni, prawdziwy, przewodni, radykalny, rozległy, składowy, szanowany, szczytowy, węzłowy, znaczący, znamienny, złożony, całkowity, detaliczny, dogłębny, dokumentny, doskonały, drastyczny, integralny, intensywny, kanoniczny, kardynalny, korporalny, materialny, nadrzędny, najwyższy, nieodzowny, niezbędny, obiektywny, określony, opłacalny, ostateczny, podstawowy, powszechny, praktyczny, precyzyjny, prozaiczny, przemożny, przyzwoity, relewantny, skończony, wart uwagi, wielgachny, zasadniczy, zwierzchni, alarmujący, autentyczny, decydujący, dominujący, dramatyczny, drobiazgowy, elementarny, gigantyczny, horrendalny, kombinowany, monstrualny, pedantyczny, przełomowy, rzeczywisty, skrupulatny, skumulowany, stanowiący, sztandarowy, uproszczony, bezwzględny, całościowy, dość duży, drobnostkowy, jednoznaczny, kulminacyjny, merytoryczny, newralgiczny, niebagatelny, niepodzielny, nieunikniony, niewątpliwy, niezmierzony, orientacyjny, pryncypialny, rudymentarny, schematyczny, sprawiedliwy, autorytatywny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, niedwuznaczny, nieodłączny, szczegółowy, teraźniejszy, wielkiej wagi, wiodący prym, współczesny, wyczerpujący, konstytuujący, kształtujący, najważniejszy, przeważający, symptomatyczny, ustanawiający, wstrząsający, nieabstrakcyjny, pierwszorzędny, rozstrzygający, wagi ciężkiej, dotyczący sedna, charakterystyczny, najwyższej rangi, darzony szacunkiem, satysfakcjonujący, wart podkreślenia, wszechogarniający, nie do przecenienia, bogaty w szczegóły, nie do zlekceważenia, niebudzący wątpliwości

Odmiana słowa "istotny":


istotny, istotna, istotną, istotne, istotnego, istotnej, istotnemu, istotni, istotnie, istotnych, istotnym, istotnymi, nieistotna, nieistotną, nieistotne, nieistotnego, nieistotnej, nieistotnemu, nieistotni, nieistotnie, nieistotny, nieistotnych, nieistotnym, nieistotnymi

Synonimy do "istotny" z podziałem na kategorie:


istotny

wnikliwy, zupełny, dokładny, gruntowny, głęboki, całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, skrupulatny, szczegółowy

ważki

ważki, kluczowy, doniosły, podstawowy, zasadniczy, niebagatelny, fundamentalny, liczący się, nie do przecenienia

spory

spory, wydatny, znaczny, pokaźny

cały

cały, pełny, ogólny, totalny, wszelki, globalny, zupełny, łączny, absolutny, dokładny, generalny, gruntowny, głęboki, kompletny, krańcowy, całkowity, dogłębny, dokumentny, integralny, ostateczny, powszechny, skończony, drobiazgowy, skumulowany, bezwzględny, całościowy, niepodzielny, szczegółowy, wszechogarniający

mocny

mocny, silny, żywy, ciemny, ważny, ciężki, dotkliwy, nasycony, zupełny, głęboki, prawdziwy, całkowity, dogłębny, dokumentny, intensywny

realny

realny

ważny

ważny, kapitalny, pierwszorzędny

dany

dany, jasny, ważny, cielesny, czytelny, fizyczny, rzeczowy, sensowny, ustalony, konkretny, namacalny, korporalny, materialny, określony, praktyczny, jednoznaczny, niedwuznaczny, nieabstrakcyjny

ramowy

ramowy, realny, ogólny, solidny, zwykły, pokaźny, potoczny, do rzeczy, ordynarny, powszedni, prawdziwy, składowy, niezbędny, podstawowy, praktyczny, prozaiczny, zasadniczy, uproszczony, orientacyjny, schematyczny, konstytuujący

duży

duży, spory, liczny, ważny, wielki, ogromny, solidny, wydatny, znaczny, ciężki, nielichy, niemały, okazały, olbrzymi, pokaźny, poważny, kolosalny, znaczący, horrendalny, monstrualny, niebagatelny, niezmierzony

uznany

uznany, ważny, wielki, znaczny, poważany, szanowany, znaczący, darzony szacunkiem

pilny

pilny, żywy, ważny, aktualny, życiowy, żywotny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: