1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "newralgiczny"

Synonim newralgiczny


Synonimy do "newralgiczny":


cenny, mocny, ostry, silny, żywy, typowy, upojny, ważki, ważny, wielki, finalny, istotny, koronny, ogromny, przedni, wybitny, czołowy, dotkliwy, główny, kluczowy, końcowy, naczelny, pierwszy, poważny, żywotny, bezkresny, centralny, dekretowy, doniosły, głęboki, krytyczny, niebłahy, panujący, prawdziwy, przewodni, stanowczy, szczytowy, węzłowy, znamienny, całkowity, intensywny, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, niezbędny, ostateczny, podstawowy, przemożny, relewantny, upajający, wart uwagi, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, definitywny, dominujący, eksponowany, narkotyczny, odurzający, orzekający, pryncypalny, przenikliwy, przełomowy, sztandarowy, bezgraniczny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, kulminacyjny, niebagatelny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, priorytetowy, pryncypialny, strategiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, fundamentalny, konstytutywny, liczący się, nieskończony, otumaniający, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, najistotniejszy, oszałamiający, reprezentacyjny, rozstrzygający, niekwestionowany, przytłaczający, najwyższej rangi, udzielający się, istotny, znaczący, przewijający się, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, nie do przecenienia, przeplatający się, doniosły, głęboki, nieskończenie wielki, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość

Odmiana słowa "newralgiczny":


newralgiczny, newralgiczna, newralgiczną, newralgiczne, newralgicznego, newralgicznej, newralgicznemu, newralgiczni, newralgicznie, newralgicznych, newralgicznym, newralgicznymi, nienewralgiczna, nienewralgiczną, nienewralgiczne, nienewralgicznego, nienewralgicznej, nienewralgicznemu, nienewralgiczni, nienewralgicznie, nienewralgiczny, nienewralgicznych, nienewralgicznym, nienewralgicznymi

Synonimy do "newralgiczny" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, najważniejszy, najistotniejszy, rozstrzygający

centralny

centralny, eksponowany, pryncypalny, najważniejszy

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, przewodni, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, rozstrzygający, najwyższej rangi

ważki

ważki, istotny, koronny, główny, kluczowy, doniosły, szczytowy, węzłowy, nadrzędny, niezbędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, fundamentalny, liczący się, rozstrzygający, nie do przecenienia

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, krytyczny, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, przewodni, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, główny, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, przewodni, węzłowy, intensywny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, rozstrzygający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, główny, kluczowy, panujący, przewodni, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, przeważający, reprezentacyjny, rozstrzygający, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, krytyczny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: