1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "krytyczny"

Synonim krytyczny


Synonimy do "krytyczny":


zły, cenny, ostry, pilny, silny, srogi, wrogi, górny, nagły, ponury, smutny, surowy, twardy, ujemny, usilny, ważki, ważny, wielki, wredny, chamski, chmurny, cierpki, epokowy, gniewny, groźny, koronny, mroczny, nieufny, odmowny, palący, przykry, smętny, sztywny, urojony, wybitny, zwrotny, aktualny, brutalny, główny, kluczowy, lodowaty, markotny, minorowy, naglący, niemiły, obcesowy, oburzony, pierwszy, posępny, poważny, straszny, szorstki, ścisły, żywotny, bieżący, dekretowy, doniosły, drażliwy, negatywny, niebłahy, pochmurny, przeciwny, przewodni, stanowczy, szczytowy, szkodliwy, uporczywy, wzburzony, węzłowy, znaczący, znamienny, złowrogi, żałobny, ascetyczny, brzemienny, chropowaty, drastyczny, kardynalny, nadrzędny, opryskliwy, ostateczny, podstępny, pogardliwy, pogrzebowy, popędliwy, przeczący, przemożny, relewantny, rozeźlony, sceptyczny, wart uwagi, wątpiący, wściekły, zagniewany, zasadniczy, złośliwy, alarmujący, decydujący, druzgocący, grubiański, nabrzmiały, nienawistny, nieuprzejmy, orzekający, pejoratywny, podejrzliwy, poirytowany, powalający, przełomowy, rewolucyjny, wymagający, zachmurzony, bezwzględny, kulminacyjny, miażdżący, nadpobudliwy, newralgiczny, niebagatelny, niedelikatny, niepokojący, nieprzyjazny, niezwłoczny, porażający, priorytetowy, pryncypialny, restrykcyjny, rozsierdzony, strategiczny, złowieszczy, bardzo ważny, lekceważący, liczący się, nieprzychylny, rozbrajający, rygorystyczny, zagrażający, zdystansowany, złowróżbny, apokaliptyczny, natychmiastowy, nierzeczywisty, powściągliwy, rozwścieczony, zatrważający, zimny jak lód, antagonistyczny, niepobłażliwy, niewyrozumiały, rozstrzygający, budzący respekt, powątpiewający, przytłaczający, wstrzemięźliwy, obezwładniający, pełny złej woli, istotny, znaczący, skłonny do gniewu, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, sprzeciwiający się, mający wątpliwości, niecierpiący zwłoki, stanowiący zagrożenie, brzemienny w następstwa, łatwy do rozdrażnienia, niewróżący nic dobrego, pozostawiający bez czucia

Odmiana słowa "krytyczny":


krytyczny, krytyczna, krytyczną, krytyczne, krytycznego, krytycznej, krytycznemu, krytyczni, krytycznie, krytycznych, krytycznym, krytycznymi, niekrytyczna, niekrytyczną, niekrytyczne, niekrytycznego, niekrytycznej, niekrytycznemu, niekrytyczni, niekrytycznie, niekrytyczny, niekrytycznych, niekrytycznym, niekrytycznymi

Synonimy do "krytyczny" z podziałem na kategorie:


srogi

srogi, górny, ponury, smutny, surowy, chmurny, gniewny, groźny, mroczny, smętny, urojony, markotny, minorowy, posępny, straszny, pochmurny, złowrogi, żałobny, pogrzebowy, zachmurzony, nierzeczywisty, niewyrozumiały, budzący respekt

krytyczny

negatywny, pogardliwy, druzgocący, powalający, miażdżący, porażający, nieprzychylny, rozbrajający, przytłaczający, obezwładniający, pozostawiający bez czucia

zły

zły, srogi, wrogi, surowy, wredny, chmurny, gniewny, groźny, mroczny, niemiły, oburzony, straszny, drażliwy, wzburzony, złowrogi, podstępny, popędliwy, rozeźlony, wściekły, zagniewany, złośliwy, nieuprzejmy, poirytowany, nadpobudliwy, rozsierdzony, rozwścieczony, niewyrozumiały, budzący respekt, pełny złej woli, skłonny do gniewu, łatwy do rozdrażnienia

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, przewodni, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

chmurny

chmurny, gniewny, groźny, nieufny, negatywny, sceptyczny, wątpiący, druzgocący, miażdżący, nieprzychylny, niewyrozumiały, mający wątpliwości

pilny

pilny, groźny, palący, naglący, straszny, złowrogi, nabrzmiały

groźny

groźny, koronny, zwrotny, znamienny, decydujący, przełomowy, bardzo ważny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

ujemny

ujemny, odmowny, negatywny, pogardliwy, przeczący, druzgocący, pejoratywny, miażdżący, nieprzychylny

nieufny

nieufny, sceptyczny, wątpiący, podejrzliwy, powątpiewający, mający wątpliwości

ostry

ostry, srogi, wrogi, ponury, surowy, chamski, chmurny, cierpki, gniewny, groźny, mroczny, przykry, brutalny, obcesowy, poważny, straszny, szorstki, przeciwny, uporczywy, złowrogi, chropowaty, opryskliwy, grubiański, bezwzględny, nieprzyjazny, antagonistyczny, niepobłażliwy, niewyrozumiały, budzący respekt, sprzeciwiający się

cenny

cenny, silny, ważki, ważny, wielki, koronny, wybitny, główny, kluczowy, pierwszy, poważny, żywotny, niebłahy, szczytowy, węzłowy, znamienny, kardynalny, nadrzędny, relewantny, wart uwagi, zasadniczy, decydujący, przełomowy, kulminacyjny, newralgiczny, niebagatelny, priorytetowy, strategiczny, liczący się, rozstrzygający, istotny, znaczący, wart podkreślenia, brzemienny w skutki, doniosły, głęboki, brzemienny w następstwa

ważki

ważki, ważny, epokowy, koronny, doniosły, znaczący, znamienny, brzemienny, decydujący, przełomowy
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: