1. Strona główna
  2. /
  3. Synonimy do "przewodni"

Synonim przewodni


Synonimy do "przewodni":


mocny, ostry, silny, żywy, typowy, upojny, ważny, finalny, flagowy, istotny, koronny, ogromny, przedni, czołowy, dotkliwy, główny, kluczowy, końcowy, naczelny, pierwszy, bezkresny, dekretowy, głęboki, krytyczny, panujący, prawdziwy, stanowczy, szczytowy, ulepszony, węzłowy, znamienny, całkowity, górujący, intensywny, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, upajający, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, definitywny, dominujący, druzgocący, narkotyczny, odurzający, orzekający, powalający, przenikliwy, przełomowy, sztandarowy, bezgraniczny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, porażający, pryncypialny, przełożony, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, fundamentalny, konstytutywny, nieskończony, otumaniający, rozbrajający, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, starszy rangą, najistotniejszy, oszałamiający, reprezentacyjny, rozstrzygający, niekwestionowany, przewyższający, przytłaczający, najwyższej rangi, obezwładniający, udzielający się, największej rangi, przewijający się, brzemienny w skutki, przeplatający się, nieskończenie wielki, brzemienny w następstwa, odbierający świadomość, pozostawiający bez czucia

Odmiana słowa "przewodni":


przewodni, nieprzewodni, nieprzewodnia, nieprzewodnią, nieprzewodnich, nieprzewodnie, nieprzewodniego, nieprzewodniej, nieprzewodniemu, nieprzewodnim, nieprzewodnimi, przewodnia, przewodnią, przewodnich, przewodnie, przewodniego, przewodniej, przewodniemu, przewodnim, przewodnimi

Synonimy do "przewodni" z podziałem na kategorie:


koronny

koronny, główny, kluczowy, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, newralgiczny, najważniejszy, najistotniejszy, rozstrzygający

główny

główny, dominujący, przewijający się, przeplatający się

panujący

panujący, zwierzchni, dominujący, przeważający, przytłaczający

istotny

istotny, koronny, przedni, czołowy, główny, kluczowy, naczelny, pierwszy, węzłowy, kardynalny, nadrzędny, najwyższy, ostateczny, podstawowy, przemożny, zasadniczy, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, pryncypialny, fundamentalny, konstytutywny, wiodący prym, najważniejszy, przeważający, rozstrzygający, najwyższej rangi

ważny

ważny, koronny, główny, kluczowy, krytyczny, węzłowy, znamienny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, decydujący, przełomowy, newralgiczny, rozstrzygający, brzemienny w skutki, brzemienny w następstwa

finalny

finalny, koronny, główny, kluczowy, końcowy, szczytowy, węzłowy, całkowity, nadrzędny, ostateczny, podstawowy, zasadniczy, decydujący, definitywny, bezwarunkowy, bezwzględny, kategoryczny, newralgiczny, bezapelacyjny, bezdyskusyjny, rozstrzygający, niekwestionowany

mocny

mocny, ostry, silny, żywy, upojny, koronny, ogromny, dotkliwy, główny, kluczowy, bezkresny, głęboki, prawdziwy, węzłowy, intensywny, nadrzędny, ostateczny, przemożny, upajający, decydujący, narkotyczny, odurzający, przenikliwy, bezgraniczny, newralgiczny, nieogarniony, nieprzebrany, niezmierzony, nieskończony, otumaniający, oszałamiający, rozstrzygający, udzielający się, nieskończenie wielki, odbierający świadomość

typowy

typowy, koronny, główny, kluczowy, panujący, węzłowy, nadrzędny, ostateczny, przemożny, zwierzchni, decydujący, dominujący, sztandarowy, newralgiczny, przeważający, reprezentacyjny, rozstrzygający, przytłaczający, przewijający się, przeplatający się

flagowy

flagowy, główny, reprezentacyjny
Zobacz także synonimy do słów i wyrażeń: